مدیریت شهری

تهرانی‌ها برای ساخت‌وساز بیش از یک طبقه تشویقی نمی‌گیرند

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین و به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در شماره امروز این روزنامه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم انطباق طرح‌های جامع و تفصیلی تهران از سوی معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ شد.

متن این ابلاغیه را در زیر می‌خوانید:

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شهردار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای عالـی شهرسازی و معمـاری ایران در ادامه مصـوبه جلـسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ خود و در روند بررسی موضوع مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ با عنایت به صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی و پیشنهادات شورای اسلامی و شهرداری تهران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ خود به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:

۴ـ درخصوص بند ۵ ـ۳ و تبصره‌های ذیل آن (پیرامون کاهش طبقات مجاز زیر پهنه براساس محدودیت‌های عرض معبر و یا اندازه قطعه)، دستورالعملی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. با توجه به اهمیت موضوع و نقشی که این بند در نظام بخشیدن به ساخت و ساز در شهر تهران دارد، دبیرخانه شورای عالی موظف است در صورت عدم تهیه و تصویب دستورالعمل مذکور، رأساً نسبت به تهیه و ارائه آن به شورای عالی جهت اخذ تصمیم مقتضی اقدام نماید. علاوه بر این تدقیق نقشه‌های مربوط به این بند براساس دستورالعمل فوق‌الذکر توسط شهرداری و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از تهیه و تصویب دستورالعمل مذکور انجام و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. تأکید می‌شود در تهیه دستورالعمل فوق‌الذکر موضوع بند ۲ـ۱ـ۶ ضوابط طرح جامع مورد توجه، بررسی و بازبینی قرار گیرد.

۵ ـ ضرورت تسریع در بازنگری ضوابط ساخت و ساز بافتهای فرسوده شهری و عدم ارائه هرگونه امتیاز تشویقی تراکمی برای سایر بافتها از جمله لغو تعریف بافت ناپایدار کلیه بندهای تشویقی مربوط به بافت ناپایدار (از جمله بند ۱۵).

تبصره ـ بدیهی است هرگونه پیشنهاد در مورد تغییر مساحت محدوده و یا ضوابط خاص احداث بنا در این محدوده‌ها پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

۶ ـ در مورد تبصره بند ۲ـ ۸ موضوع امکان افزایش سطح اشغال بیش از میزان تعیین شده در جداول چهارگانه استفاده از اراضی از طریق تصویب در کمیسیون ماده ۵، ضوابط تبصره ۴ ذیل بند ۱ـ۳ـ۶ سند اصلی طرح جامع مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش سطح اشغال اعمال گردد.

۷ ـ بند ۴ـ۲ و تبصره‌های ذیل آن در ضوابط طرح تفصیلی به طور کامل حذف می‌گردد. در مورد بند ۳ـ ۸ ضوابط طرح تفصیلی، حداکثر افزایش طبقات با رعایت سقف تراکم مجاز و بر مبنای دستورالعملی که به تصویب کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید، حداکثر معادل یک طبقه تعیین می‌گردد.

۸ ـ در مورد بند ۱۳ـ۲ ضوابط طرح تفصیلی، طرح ویژه‌ای برای بافت ارزشمند معاصر نارمک توسط شهرداری تهران تهیه و ظرف مدت یک ماه به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران برسد.

۹ـ از آنجا که مقررات ملی ساختمان در سلسله مراتب اسناد بر ضوابط کلیه طرحهای تفصیلی حاکم است، دبیرخانه شورای عالی موظف است نسبت به احصاء مغایرتهای ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران با این مقررات اقدام و نتیجه را جهت اخذ تصمیم به شورای عالی ارائه نماید.

۱۰ـ بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط طرح تفصیلی در مورد منطقه ۲۲ تهران بطور کامل حذف می‌گردد. شهرداری تهران موظف است طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ را با تأکید بر حفظ مسایل زیست محیطی و نقش این منطقه در بهبود کیفیت هوای شهر تهران و کاهش بارگذاری و فضای توسعه آتی شهر تهران ظرف مدت ۳ ماه تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسانده و به شورای عالی جهت تصویب نهایی ارائه نماید.

۱۱ـ تمام اراضـی با مساحت بیش از یک هزار متر مربع در منطقه ۲۲ شهر تهران بصورت ۳۰% سهم مالکین و ۷۰% سهم شهرداری برای تأمین خدمات عمومی عمل گردد.

۱۲ـ در هیچ حالتی تراکم تشویقی متعلق به یک ملک (اعم از تراکم تشویقی باغات ـ بافت فرسوده ـ تجمیع قطعات و …) از یک طبقه تجاوز ننماید.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن