اجتماعی و فرهنگی

نوسازی بیمارستانهای دولتی تا ‌آخر سال کامل می‌شود

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین علیرضا اولیایی منش افزود: طرح تحول سلامت در فاز درمانی خود اصلاح خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی را با ۴ هدف اصلی آغاز کرد که شامل پوشش خدمتی مناسب، پوشش قیمتی مناسب، پوشش جمعیتی مناسب و پوشش کیفیتی مناسب است.

وی گفت: این هدفگذاری برای خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی بود که از اواسط اردیبهشت کلید خورد و اکنون به بسیاری از اهداف خود رسیده است، در حوزه پوشش خدمتی اکنون تقریباً همه خدمات مورد نیاز بیماران بستری در بیمارستان دولتی ارائه می شود و کمتر از ۳ درصد بیماران برای تهیه اقلام پزشکی یا دارو به خارج بیمارستان ارجاع می شود و ۹۷ درصد بیماران بستری در بیمارستان دولتی همه خدمات مورد نیاز در داخل بیمارستان دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: در راستای پوشش قیمتی و جمعیتی نیز پوشش بیمه‌ای کامل شده و طی همین مدت حدود ۶ میلیون فرد بیمه نشده، دفترچه بیمه سلامت دریافت کردند و با حمایت دولت اکنون فرانشیز پرداختی مردم در بیمارستانهای دولتی برای شهرنشینان ۶ درصد و برای روستائیان ارجاع شده به بیمارستانها ۳.۵ درصد و به طور متوسط ۴.۵ درصد شده است.

مدیر کل دفتر ارزیابی، فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت اضافه کرد: ارتقای کیفیتی خدمات بیمارستانی مستلزم چند اقدام مختلف است، یکی از این اقدامات اصلاح ظاهر و فیزیک بیمارستانهای دولتی است که قرار شده با اعتبارات طرح تحول سلامت نوسازی و تجهیز بیمارستانهای دولتی تا پایان امسال (۹۳) تکمیل شود و این بیمارستانها تا آخر سال برای تکمیل نوسازی و تجهیز فرصت دارند که امیدواریم طبق برنامه این اقدام تا آخر سال تکمیل شود.

اولیایی منش گفت: ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانهای دولتی در بخش بستری یک بخش دیگر هم دارد که مربوط به کیفیت خدماتی است که توسط نیروی انسانی شامل، پزشک، پرستار و سایر پرسنل بیمارستانی می شود.

وی ادامه داد:‌ طی ۶ ماه گذشته وزارت بهداشت برای اصلاح کیفیت خدمات بیمارستان تلاش زیادی کرده است، یکی از مشکلات موجود دریافتی خیلی خیلی پایین پرسنل بیمارستانی بود که باعث بی انگیزگی آنها در ارائه خدمات با کیفیت می‌شد.

وی اضافه کرد: برای اصلاح این مشکل در گام اول کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت اصلاح و بازنگری و مهر امسال ابلاغ شد و قرار شد تا آخر دی و نهایتاً بهمن اجرای آن در همه بیمارستانها کامل شود و در مرحله بعد باز توزیع منابع حاصله از این کتاب است که قرار است طی روزهای آینده دستورالعمل بازتوزیع درآمدهای بیمارستانی ابلاغ شود. چ

اولیایی منش گفت: به این ترتیب همان طور که کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت بعد از ۳۰ سال اصلاح شد، اکنون دستورالعمل بازتوزیع منابع و درآمدهای بیمارستانی بعد از ۱۵ سال اصلاح می‌شود و بر اساس آن درآمد پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان و تکنسین های بیمارستانهای دولتی افزایش مناسبی پیدا می‌کند.

مدیر کل دفتر ارزیابی، فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت ادامه داد: به این ترتیب برای اصلاح خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و رسیدن به اهداف چهارگانه پوشش مناسب خدمات، پوشش مناسب قیمتی، پوشش مناسب جمعیتی و پوشش مناسب کیفیتی به جز ۸ بسته مداخله‌ای فاز اول طرح تحول سلامت دو بسته تکمیلی اصلاح کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت و دستورالعمل باز توزیع منابع اجرا می‌شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن