شورای شهرصفحه اصلی

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران:ظرف یکسال گذشته ۴۰۰ نیروی جدید به مدیریت شهری اضافه شدند/ در جریان معرفی نیرو سوی از اعضای شورا به مناطق و سازمان‌ها نیستم

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بیان اینکه تهران گران اداره می شود، گفت: ساختار شهرداری بازنگری می شود.

 کلیات طرح کاهش تعداد معاونت‌های شهرداری از ۹ به ۶ و حذف پست‌های قائم‌مقام و مشاور از سطوح شهرداری تهران را تصویب کرد. مدیریت جدید قصد دارد شرکت ها سازمان های شهرداری تهران را ادغام کند و همچنین بازنگری در مناطق مختلف شهر تهران داشته باشد و در کل تصمیم دارد ساختار شهرداری تهران در سطوح مختلف را کاهش دهد.

با مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در این باره به گفت‌وگو نشستیم.

در خصوص تغییر در ساختار شهرداری تهران توضیح دهید؟

شهرداری تهران گران اداره می‌شود و این موضوع ابعاد مختلفی دارد. یکی از جنبه‌های گران اداره شدن شهر آن است که سازمان شهرداری به یک سازمان فربه تبدیل شده و چابکی لازم را ندارد و این سازمان به جای اینکه از تصدی‌گری فاصله بگیرد بسیاری از مسئولیت ها را بجای واگذاری به بخش خصوصی خود مستقیما برعهده گرفته است ‌و در ادوار مختلف گذشته مدام نیروی انسانی مازاد بر نیاز به بدنه شهرداری تزریق شده است. شورای پنجم، شهرداری را با حدود ۷۰ هزار نیرو تحویل گرفت.در بررسی‌‌های سازمانی و شرکتی صورت گرفته همه بخش‌ها مازاد نیرو دارند و این سازمان نه تنها نیاز به نیروی انسانی جدید ندارد بلکه ضروری است از آن کاسته شود لذا یکی از تصمیمات سختی که شورا به دنبال آن است، مسئله کاهش نیروی انسانی و بازنگری در ساختار سازمان شهرداری در معاونت‌ها و پست‌ها است؛ به نظر می‌رسد برای چابک‌سازی باید از بالا به پایین برخیمسئولیت‌های و‌پست‌ها حذف شوند.

مدیریت شهری در یک سال گذشته چه تعداد نیرو جذب کرده است؟

با اطلاعی که من دارم در این مدت کمتر ۴۰۰ نیرو آن هم عمدتا در سطوح مدیریتی به مدیریت جدید اضافه شده است که این تعداد شامل کل نیروهایی است که در ستاد شهرداری و نیز شورای شهر آمده اند لذا تغییراتی که صورت گرفته است حداقلی بوده است.

گفته می‌شود برخی از اعضای شورا به مناطق و سازمان‌ها نیرو معرفی می کنند؟

در مدت حضور خود در شورا از ۱۵ منطقه بازدید داشته‌ام و به این موضوع برخورد نکرده‌ام و در جریان نیستم.

چه تعداد نیروی انسانی تاکنون در شهرداری تهران تعدیل شده‌اند؟

تا‌کنون بیش از ۲ هزار نفر از سرجمع آمار نیروی انسانی از ابتدای شورای پنجم کسر شده و از بیش از ۶۸ هزار نفر به زیر ۶۶ هزار نفر رسیده ایم و تا انتهای دوره پنجم آمار نیروی انسانی به زیر ۶۰ هزار نفر خواهد رسید.

شهرداری در پایان سال دوباره تعدیل نیرو دارد؟

با توجه به ضرورت مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری ، روند چابک‌سازی و کوچک‌سازی بی‌وقفه ادامه دارد و جزء برنامه‌های ثابت مدیریت شهری است. در حال حاضر هم به صورت ماهانه و روزانه این اقدام صورت می گیرد حتما توجه دارید که فرایند کوچک‌سازی به یکباره رخ نمی‌دهد و در همه سازمانها این اقدام گام به گام انجام می شود.

طرح تغییر ساختار در کمیته منابع انسانی شورا مطرح شده است؟

پروژه طراحی سازمان جدید شهرداری تهران و تغییر ساختار به وضع ایده آل ذیل معاونت برنامه ریزی شهرداری برنامه ریزی و طراحی می شود.

***چند قائم‌مقام و مشاور در شهرداری وجود دارد؟
مجموع تعداد قائم مقام ها و مشاوران حدوداً ۳۰۰ نفر هستند اما تغییر ساختار و تحول اداری صرفا مرتبط با قائم مقام ها و مشاوران نخواهد بود و کل ساختار را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وضعیت این افراد چه می‌شود؟

برخی از افراد مأمور از سازمان‌های دیگر هستند که به دستگاه‌هایشان باز می‌گردند؛ برخی هم اداره بخش های واگذاری شده به بخش خصوصی را برعهده خواهند گرفت و برخی دیگر نیز شاید مشمول بازنشستگی عادی یا تشویقی شوند

کدام معاونت‌ها در شهرداری حذف می‌شوند؟
هنوز معلوم نیست. بایستی پس از کار تطبیقی با شهرداری های موفق دنیا و نیز تکالیف مندرج در برنامه سوم توسعه شهرداری و فعالیتهای روزمره شهرداری تهران تصمیم گرفت

کلیات طرح تغییر ساختار در شورا تصویب شده است؟

بله، کلیات تصویب شده است اما هنگامی که  جزئیات طرح را بررسی می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که نهایتا لایحه‌ای از سوی شهرداری تهران با کار کارشناسی و بهنگام نمودن مطالعات گذشته ارائه شود و تمام موضوعات و ریزبینی ها در آن دیده شود و پس از ارایه لایحه، شورای شهر هم بررسی های خود را بر روی طرح کلان شهرداری انجام داده و نهایتا تصویب کند.

زمانی که کلیات را تصویب می‌کردید مگر کار کارشناسی صورت نگرفته بود؟

کار کارشناسی بر مبنای مطالعات مرکز مطالعات شهرداری صورت پذیرفته بود مرکز مطالعات شهرداری در این خصوص در سال ۸۹ مطالعه ای انجام داده بود که مبنای طرح اولیه بود؛ اما برخی از اعضای شورای شهر در بررسی جزئیات معتقد بودند که باید ضمن بهنگام شدن مطالعات ، بر مبنای مقتضیات برنامه توسعه سوم و نیز تجربه کلان شهرهای موفق دنیا لایحه ای از سوی شهرداری تنظیم شده و بازنگری جامع در ساختار شهرداری تهران ارائه شود.

تغییر یکباره آسیب به سازمان وارد نمی‌کند؟

کوچک‌سازی و چابک‌سازی سازمان شهرداری از اولویت های شورای پنجم است اما این کار بایستی بر اساس زمانبندی و برنامه مشخص و بدون شتاب و در آرامش صورت پذیرد.

شهرداری موافق این طرح است؟

بله، این موضوع اساساً از برنامه‌های شهردار محترم بوده است. مسئله کوچک‌سازی یکی از موضوعات مغفول مانده طی دو دهه گذشته در شهرداری تهران است.  ساختار شهرداری برگ و ریشه های جدیدی پیدا کرده است که قطعا نیازمند باز طراحی مجدد و چابک سازی است. شهرداری تصدی گرا بیش از دو دهه هست که دوره اش در دنیا به سرآمده است.

در چه بازه زمانی ساختار شهرداری تغییر می‌کند؟

مراحل تغییر سازمانی و زمانبندی آن پس از انجام مطالعات در لایحه شهرداری باید اشاره شود.

گفته می‌شود سه سال زمان برای این تغییر لازم است؟

الان نمی توانم به این سوال پاسخ دهم . اما می توان گفت اینکه چقدر زمان برای اجرای این طرح نیاز هست به صورت یک گانت چارت در برنامه زمانبندی اجرای لایحه در خود لایحه باید اشاره شود.

برخی معاونین شهردار معتقدند که این تغییر آسیب‌زاست؟

هر نوع تغییر مطالعه شده نه تنها آسیب‌زا نیست بلکه موجب رشد سازمان می شود. تا آنجا که شنیده ام مدیران ارشد شهرداری بارها به ضرورت کوچک‌سازی و چابک‌سازی اشاره کرده اند. اساسا کاهش بیش از ۲ هزار نفر از آمار نیروی انسانی شهرداری از ابتدای شورای پنجم تاکنون در همه ادوار گذشته بی سابقه بوده است و این نبوده جز عزم مشترک شورای شهر و شهرداری برای این تغییر.

چرا شهرداری ابتدا این طرح را به شورا نیاورد؟

موضوعاتی که در صحن شورا مطرح می‌شود به دو دسته هستند، یا لایحه‌ موضوع مربوطه از سوی شهرداری ارسال شده است و یا اینکه در برخی مواقع طرح مذکور در خود شورای شهر تهیه و مطرح شده و سیر بررسی آن در کمیسیونها طی می شود که موضوع تغییر ساختار مورد بحث از سنخ دوم است.

آیا در ساختار مناطق هم بازنگری صورت می‌گیرد؟

قطعاً بازنگری در کل ساختار سازمانی اعم از صف و ستاد ، مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران صورت می‌گیرد. در خصوص مناطق ۲۲گانه فعلی در حال حاضر یک چیدمان ناهمگونی بین مناطق شهرداری از حیث جمعیت، وسعت ، جانمایی و ارتباطات مناطق با یکدیگر وجود دارد. برخی مناطق دو برابر منطقه همجوار خود جمعیت دارند. برخی مناطق کوچک و برخی مناطق بسیار بزرگ هستند که در طرح مذکور مصوب کردیم باید در تقسیم‌بندی و چیدمان مناطق بازنگری صورت گیرد. شهر تهران در طول دویست سال گذشته بسیار بیش از طرح اولیه آن گسترش پیدا کرده است و مساحت بافت قدیمی تهران بیش از یک هشتم وضعیت فعلی شهر تهران است که لازم است بازطراحی کوچک سازی در چیدمان و تعداد مناطق نیز لحاظ شود.

البته در کنار ۲۲ منطقه ، ۴۳ سازمان و شرکت نیز دارد که برخی از آنها با اهداف موازی فعالیت می‌کنند و در طرح پیشنهادی مصوب نمودیم که بازنگری در ادغام و تغییر ساختار شرکتها نیز لازم است صورت.

منبع:فارس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا