شورای شهر

چاله ای برای درآمد های اضافه شهرداری کنده نشود

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  در ادامه جلسه عصرگاهی شورای شهر تهران، حبیب کاشانی تبصره بیست و هفتم بودجه را قرائت کرد و گفت: بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود در صوت تحقق منابع اعتباری از محل فاینانس داخلی و خارجی در سال ۹۵ نسبت به تامین مالی پروژه های اولویت دار در دست اقدام از جمله بابت خطوط ۳؛ ۶ و ۷ مترو تا سقف دو میلیارد یورو؛ احداث بزرگراه شهید شوشتری به بزرگراه رسالت به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اقدام کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: شهرداری تهران باید در صورت تحقق منابع اعتباری فاینانس داخلی و خارجی نسبت به مطالعه موضوع برنامه افزایش ایمنی و بهره وری معابر بابت توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل و ترافیک اقدام کند و پس از تصویب نهایی ان در شورای اسلامی شهر تهران از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام کند.

همچنین در این تبصره آمده است که به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح شهرداری تهران دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و املاک تصرفی را تا سقف شصت هزار میلیارد ریال و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی را تا سقف بیست هزار میلیارد ریال بابت تسهیلات اخذ شده تهاتر و تسویه و مراتب را در تفریغ بودجه منظور کند.

علیرضا دبیر درباره بند یک این تبصره گفت: دراین بند ما به شهرداری اجازه کلی می دهیم از فرصتهای فاینانس استفاده کند چون ۵۰ درصد بازپرداخت فاینانس ها برعهده دولت است.

طلایی پیشنهاد کرد به منظور زمان بر بودن پروسه تصویب مجوز در شورا؛ اختیار شورا به کمیسیون تخصصی آن واگذار شود.

دبیر با اشاره به تفاوت تبصره های ۲۳ و ۲۷ بودجه گفت: تبصره ۲۷ به مازاد فاینانس اشاره دارد و تبصره ۲۳ که در آن بدون اجازه شورا به شهرداری اجازه استفاده از فاینانس را داده مربوط به حوزه مترو و حمل و نقل عمومی است.

وی تاکید کرد: حدود هزار و۸۰۰  میلیارد تومان در بند ب این تبصره پیشنهاد شده بود که کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل بی خبری اعضای شورا با آن مخالف است.

پندار در دفاع از پیشنهاد شهرداری گفت: ما ردیف جدیدی نمی خواهیم و تنها بابت پروژه مورد نظر اجازه افزایش سقف از طریف فاینانس را داریم.

وی با اشاره به پیشنهادات حذف شده شهرداری گفت: برای برج میلاد؛ احداث پارکینگ نیایش و چند پروژه دیگر که ردیف بودجه هم دارند اجازه فاینانس می خواستیم.

علیرضا دبیر با اشاره به تبصره های بودجه سال ۹۴ شهرداری گفت: سال گذشته مانع احداث تونل شش هزار میلیاردی با بودجه شهرداری شدیم و اجرای آن را منوط به حضور بخش خصوصی کردیم. تنها مترو بود که برای اجرای فاینانس برای آن موافقت کردیم چون نیمی از آن را دولت پرداخت می کند. اما در پروژه های دیگر باید با احتیاط بیشتری از فاینانس استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه شهرداری باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند؛ خاطر نشان کرد: شورای دوم و سوم مصوباتی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای احداث پارکینگ داشته و کافی است شهرداری آن را اجرایی کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: پرداخت فاینانس هم استفاده از منابع شهر است و وقتی اولویت ما مترو است چرا باید پروژه ساخت پارکینگ را اجرا کنند؟

حکیمی پور با بیان اینکه ما مخالف فرصت ها نیستیم؛ بیان داشت: اعداد را به صورت واقع بینانه اعلام کنیم و مشخص کنیم بودجه واقعی شهرداری چقدر است.

مختاباد تصریح کرد: وقتی بخش خصوصی وارد نمی شود چطور باید پروژه هایی مثل پارکینگ عمومی را اجرا کرد؟

چمران بیان کرد: ما مخالف اجرای این پروژه ها نیستیم و تاکید ما بر گرفتن اجازه اجرا از شورا است. فاینانس به سقف بودجه ارتباطی ندارد اما بدون در جریان جزییات پروژه ها قرار گرفتن نمی توانیم آنها را تصویب کنیم.

اقبال شاکری نیز عنوان کرد: اجرای پروژه ها با استفاده از مازاد براعتبار مصوب ما موافق تصویب پروژه در شورا و اختصاص درآمد اضافی به آن هستیم.

جاوید معاون عمرانی و حمل و نقل شهرداری درباره پروژه های پیشنهادی شهرداری برای تبصره ۲۷ بودجه بیان داشت: پروژه های عمرانی تبصره ۲۷ در سنوات گذشته نیز اعتبار داشتند و به این دلیل در تبصره ۲۷ گنجانده می شوند که اگر درآمد مازاد محقق شد از سایر منابع هم بتوان برای تکمیل پروزه ها استفاده کرد.

وی تاکید کرد: پارکینگ طبقانی نیایش یک پروژه خاص است و ما نیاز داریم معابر زیرسطحی را گسترش دهیم. این پروژه در تلفیق با تونل نیایش با ظرفیت ۴ هزار پارکینگ مطالعه شده است. برج میلادنیز مجموعه ای فاخر است که نیازمند فضاهای تکمیلی است. مسجد به عنوان یک نماد مذهبی و پارکینگ طبقاتی به ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

جاوید در ادامه گفت: پروژه های توسعه برج میلاد نیز در بودجه تبصره خاص خود را دارد و اگر امروز به شهرداری تهران اجازه استفاده از فاینانس را ندهید چه بسا در آینده حسرت عدم استفاده از این فرصت ها را بخوریم.

وی این مصوبه را قوت قلبی برای سرمایه گذار دانست که بتواند با شهرداری وارد مذاکره شود. جاوید به شورا قول داد از روشی به جز بی آو تی برای احداث تونل صیاد استفاده نکند. معاون شهردار همچنین از پروژه رویان دفاع کرد.

دبیر درباره پروژه رویان گفت: مگر سازمان ها و شرکت های شهرداری نمی توانند با بخش خصوصی کار کنند سازمان املاک این کار را شروع کند و شورا را درگیر نکند.

وی با اشاره به اینکه گزارشی از عملکرد شهردرای درباره رویان به شورا داده نشده از شهرداری سوال کرد: اگر شما نمی خواهید از املاک استفاده کنید چرا این پروژه را در ردیف های بودجه پیش بینی نکرده اید؟

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به بازپرداخت فاینانس گفت: بازپرداخت فاینانس از جیب مردم شهر انجام می شود و اولویت های زیادی بالاتر از احداث پارکینگ وجود دارد. در بند ج این تبصره مهم ترین اولویت درآمدهای اضافی شهرداری یعنی پرداخت بدهی ها ذکر شده است.

چمران با اشاره به ضرورت کم بودن تبصره های بودجه گفت: به دلیل بالا بودن بدهی های شهرداری شش هزار میلیارد تومان از درآمدهای اضافی باید برای پرداخت بدهی های هزینه شود. در درجه دوم این بودجه باید به مترو اختصاص یابد و نباید چاله ای برای این درآمدهای اضافی کنده شود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: پروژه های پیشنهادی شهردرای خوب است به شرطی که بدهی های شهرداری تسویه شده باشد. ما نمی خواهیم شهرداری را با این حجم از بدهی به شورای بعدی تحویل بدهیم.

سالاری در دفاع از پیشنهادات شهرداری گفت: در کمیسیون تلفیق هم بحث شد که اولویت با پرداخت دیون باشد اما این پروژه ها قرار است این محل فاینانس تامین اعتبار شوند و ممکن است درآمد پارکینگ بتواند بازپرداخت فاینانس را انجام دهد.

اقبال شاکری نیز بیان داشت: فاینانس پول پرهزینه ای است و باید در جای خودش هزینه شود. وی پیشنهاد کرد از محل فاینانس برای دو پروژه برج میلاد و پارکینگ نیایش با تصویب شورا استفاده شود اما بازپرداخت آن از محل درآمدهای مازاد باشد.

دوستی نیز تاکید کرد: پیشنهادات شهرداری در حوزه هوشمندسازی نیاز شهر تهران است و نباید آن را حذف کنیم. در بند ب این موضوع به صورت کلی و با شرط تصویب شورا گنجانده شده است.

جدیدی با اشاره به اهمیت انگیزه برای بخش خصوصی گفت: ما نتوانستیم این انگیزه را برای نیاز مهم شهر تهران ایجاد کنیم که بخش خصوصی در حوزه احداث پارکینگ وارد شود. ضروری است ما مصوبه تشویقی احداث پارکینگ را اصلاح کنیم.

این عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا بیان داشت: به شرط عدم ایجاد تعد مالی و بدهی جدید برای شهرداری و از محل کمک های دولت اضافه شود می توان از فاینانس استفاده کرد.

تشکری هاشمی در دفاع از پیشنهاد شهرداری تاکید کرد: اگر با اصل موضوع موافق هستید که شهر تهران را از محل سرمایه گذاری داخلی یا خارجی به سیستم مجهز یکپارچه حمل و نقلی مجهز کنیم می توانیم امنیت؛ ایمنی و انضباط شهر را به طور قابل توجهی افزایش دهیم.

دبیر نیز بیان داشت: دوستان باید توافقاتشان با رویان را به شورا بیاورد. شهرداری در این پروژه هزینه می کند و هیچ گزارشی به شورا ارائه نداده است.

وی اضافه کرد: ما استدلال های آقای تشکری هاشمی را قبول داریم اما خودتان بگویید از کدام ردیف های بودجه کم کنیم تا این اعتبار را اختصاص دهیم؟ البته ما با مشارکت بخش خصوصی موافق هستیم اما اولویت استفاده از فاینانس تنها به مترو و بازپرداخت بدهی ها اختصاص دارد. شهرداری به مردم بدهکار است و اگر امکان جذب فاینانس دارد باید به جای ایجاد تعهدات جدید؛ از آن برای پرداخت بدهی های فعلی استفاده کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه از شهردار تهران خواست دلیل تغییر سیاست شهرداری در احداث پارکینگ های خصوصی را توضیح دهد.

چمران با اشاره به تجریه تلخ مدیریت شهری در پروژه شهر آفتاب گفت: شهرداری هزار میلیارد تومان بودجه برای این پروژه هزینه کرد اما هیچ سرمایه گذاری برای آن پیدا نشد. این تجربه را نباید در پروژه های دیگر تکرار کنیم.

تقی پور نیز گفت: ما باید برای بخش خصوصی بسته های تشویقی اختصاص دهیم. البته به شرطی که بیزینس پلن شان مورد تایید واقع شود.

پیرهادی نیز در مخالفت با دریافت فاینانس بیشتر اظهار داشت: فاینانس ها میزان بدهی شهرداری را افزایش می دهد و تنها راه حل ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی است.

قالیباف در پاسخ با سخنان مطرح شده توسط اعضا گفت:‌ بعضی از موضوعات در تضاد هستند وقتی بی او تی می گذاریم باید اجازه دهیم اقتصاد بازار برای نرخ گذاری تصمیم گیری کند. از طرف دیگر برج میلاد نمی تواند بدون پارکینگ بماند.

از نظر شهردار تهران نیایش پتانسیل بی او تی را دارد البته به شرطی که نرخ آن آزاد باشد.

قالیباف پیشنهاد کرد: پروژه های ادامه شهید صیاد شیرازی و پارکینگ نیایش به صورت بی او تی اجرا شود و برای احداث پارکینگ و مسجد برج میلاد اجازه استفاده از فاینانس را به شهرداری بدهید.

پیرهادی گفت: شهرداری تا کنون فراخوانی برای جذب سرمایه گذار برای پارکینگ برج میلاد ارائه نکرده در حالی که می توان از بی او تی استفاده کرد.

چمران در پایان جمع بندی کرد: آی تی اس با روش بی او تی؛ پروژه شهید متوسلیان هم روش بی او تی؛ پارکینگ نیایش بی او تی و برای پارکینگ برج میلاد از فاینانس استفاده شود.

پیشنهاد رییس شورا به تصویب رسید و درباره پروژه رویان نیز تصمیم گرفتند مشابه سال گذشته عمل شود.

در ادامه کاشانی تبصره بیست و هشتم را قرائت کرد و گفت: بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است در راستای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر نسبت به بستر سازی و تهیه زیرساخت های شهری در این بافت ها شامل بازگشایی معابر تامین سرانه فضای سبز با اولویت بازگشایی معابر از ردیف بودجه املاک شهرداری تهران با هماهنگی سازمان نوسازی شهر تهران هزینه کند.

وی درباره تبصره بیست و نهم بیان داشت: مطابق ماده ۱۵۹ برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران به منظور تحقق ردیف عوارض سالیانه خودروهای سواری شهر تهران موظف است با بهره گیری از توان اطلاعات پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران نسبت به صدور فیش انبوه عوارض سالیانه خودروها و موتورسیکلت ها اقدام کند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه به تبصره سی ام بودجه اشاره کرد و گفت: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود بخشی از درآمدهای حاصله و مانده حساب های بانکی مخصوص سپرده و جاری بجز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانک ها که با شهرداری تهران همکاری نموده و همچنین نرخ سود بالاتری به سپرده ها پرداخت می کندبه صورت سپرده جاری و سرمایه گذاری مدت دار تودیع کند و سود مربوطه را تحت عنوان درامد حاصل از وجوه و سپرده های شهرداری ثبت کند.

وی اضافه کرد: همانطور که در تبصره سی و یکم آمده شهرداری تهران موظق است ضمن تجدید ارزیابی مجدد در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت ها و سازمان های تابعه تحقق منابع درآمدی مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را نقدا اخذ و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز کند.

به گفته کاشانی بر اساس تبصره سی و دوم؛ شهرداری تهران موظف است جداول اهداف کمی و کیفی بودجه برش چهارم از برنامه پنج ساله اهداف کمی و کیفی برنامه برای کل شهر و مناطق و جدول تطبیقی ـ مقایسه ای منطبق بر برنامه دوم شهرداری را تا پایان تیرماه ۹۵ ارائه کند. همچنین می بایست بودجه سال ۹۵ را صرفا منطبق بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی) تدوین کند و تا پایان تیر ۹۶ چارچوب ها و فرمت های تهیه بودجه بر این اساس را تهیه و به شورای شهر تهران ارائه کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تبصره سی و سوم را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است در خصوص وصول سهم و تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل دولت و سایر مطالبات طبق گزارشی که ظرف دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه ارائه خواهد شد مراتب را به هیات دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی اعلام و پیگیری های لازم را معمول کند و پس از وصول موارد مرتبط را در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ درج و به شورای شهر تهران ارائه کند.

کاشانی ادامه داد: بر اساس تبصره سی و چهارم؛ شهرداری تهران موظف است بابت عوارض ساختمان ها شهرداری حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال به حساب درآمدی شهرداری واریز و گزارش کند. تسهیلات تشویقی پرداخت عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مطالبات غیر نقد از شهرداری تهران اعمال شود.

وی تبصره سی و پنجم را قرائت کرد و اظهار داشت: بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است در راستای تحقق منابع مورد نیاز شهر تهران با بهره گیری از تبصره های بودجه سال ۹۵ کل کشور نسبت به موارد زیر اقدام کند و از این محل به منظور احداث خطوط مترو؛ توسعه ناوگان اتوبوسرانی برقی؛ افزایش واگن ها و توسعه ناوگان مترو و تامین تاکسی های هیبریدی یا برقی و تامین موتورسیکلت های برقی اقدام کند.

کاشانی اضافه کرد: وظایف شهرداری تهران بر اساس این تبصره انتشار اوراق مشارکت؛ صکوک و بهره گیری از سایر ابزارهای مالی برای تامین مالی پروژه های بودجه مصوب است. همچنین شهرداری تهران می تواند نسبت به تامین مالی از طریف انتشار اوراق صکوک اجاره و پیش بینی بازپرداخت اصل و فرع آن در ردیف های بودجه ای سالهای بعد اقدام کند و همچنین از خدمات و منابع مالی کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در راستای اعتبارات نقدی استفاده کند.

وی تصریح کرد: با توجه به بند مرتبط در تبصره قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور که به منظور اجرای طرح ها بهینه سای کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف حمل و نقل با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری تولید خودروهای کم مصرف به وزارت نفت اجازه داده شده مطابق با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی به روش بیع متقابل تا معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند. شهرداری تهران موظف است نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرح ها و پروژه های قابل تطبیق با مفاد این تبصره از طریق عقد قراداد با وزارت نفت اقدام کند.

با تذکر عباس جدیدی این تبصره در صورت تصویب بند مربوطه در لایحه بودجه دولت برای سال ۹۵ اجرای می شود.

به گزارش مهر ،بر اساس تبصره ۳۶شهرداری تهران موظف است وظایف و ماموریت های ردیف بودجه تحت عنوان راهبری و نگهداری مدیریت جایگاه های عرضه گاز سی ان جی شرکت واحد با مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال ضمن فراهم کردن زمینه واگذرای جایگاه های عرضه گاز طبیعی و رفع مشکلات حقوقی به متقاضیان و بخش خصوصی واگذار کند.

همچنین در تبصره ۳۷؛ شهردرای تهران مجاز است به منظور بهبود کیفیت سیمای شهر و آسایش شهروندان و ایجاد زیرساخت های اساسی و کاهش ترافیک نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی برای انتقال پایانه های اتوبوس برون شهری غرب و جنوب به حریم شهر و عملیاتی کردن انتقال آنها اقدام لازم را به عمل آورد.

بر اساس تبصره ۳۸: شهرداری تهران مجاز است کلیه اعتبارات اختصاص یافته به ماموریت های اجتماعی و فرهنگی را که در قالب کمک اعم از هزینه ای یا سرمایه ای تخصیص می یابد به محض پرداخت و با اخذ رسید واحد دریافت کننده بر اساس دستورالعمل ابلاغی شهردار تهران به حساب هزینه قطعی منظور کند. کمک های اختصاص یافته به اجرای برنامه های مدیریت محله نیز مشمول مفاد این تبصره است. اعتبارات اختصاص یافته با عنوان حمایت مشمول این تبصره نمی شوند.

همچنین در تبصره ۳۹؛ شهرداری تهران موظف است گزارش عملکرده تبصره های این مصوبه را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن