اجتماعی و فرهنگی

افزایش ۵۸ درصدی قیمت میوه و آجیل

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین تغییرات شاخص بخش‌های زراعت، باغداری و دامداری سنتی را اعلام کرد.

شاخص گروه غلات در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۳۳.۲۱ است که نسبت به فصل قبل ۱۶.۰۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴.۳۷ درصد است.

شاخص گروه سبزیجات در فصل بهار ۱۳۹۴ برابر با ۲۵۵.۵۰ است که نسبت به فصل قبل ۸۷.۴۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۸.۵۴ درصد است.

شاخص گروه میوه‌ها و میوه‌های آجیلی در فصل بهار ۱۳۹۴ برابر با ۲۷۶.۷۴ است که نسبت به فصل قبل .۵۸ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸.۸۰ درصد است.

شاخص گروه دانه‌ها و میوه‌های روغنی در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۹۲.۸۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۷۰ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲.۳۶ درصد است.

شاخص گروه محصولات نوشابه‌ای و ادویه‌ای در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۵۰.۵۰ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸.۶۱ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۵.۲۱ درصد است.

شاخص گروه توتون و تنباکو در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۰۳.۷۰ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۲۳ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۰.۸۸ درصد است.

شاخص گروه گیاهان در ساخت شکر در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۴۹.۵۱ است، که نسبت به فصل قبل ۵.۲۹ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۸.۵۳ درصد است.

شاخص گروه مواد خام طبقه‌بندی نشده در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۹۱.۱۴ است که نسبت به فصل قبل ۲۶.۵۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۸.۱۴ درصد است.

شاخص گروه حیوانات و محصولات حیوانی در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۵.۴۰ است که نسبت به فصل قبل ۱۹.۱۸ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲.۱۰- درصد است.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن