مدیریت شهری

طرح تفصیلی اساس برنامه ریزی و طراحی شهری است

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  محمد رضا آقایی با بیان این موضوع که شهرداری تهران در تحقق بخشیدن به تکالیف طرح تفصیلی  شهر تهران کارنامه قابل قبولی ارائه کرده است افزود : شهرداری تهران پس از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی، پایش این طرح را نه تنها با تاخیر آغاز نکرده بلکه طی دو مرحله و با موفقیت در دستور کار قرار داده و کلیه تکالیف مقرر شده از قبیل تهیه ضوابط، دستورالعمل و طرح‌های شهری پس از انجام در حال طی مراحل قانونی می باشد.


مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری با اشاره به این موضوع که ملاک عمل شهرداری تهران در حوزه شهرسازی و معماری طرح تفصیلی بوده و نه سلایق شخصی و بخشنامه های موردی ادامه داد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی در سامانه شهرسازی کاملا مستند و قابل رصد بوده و شهرداری تهران با راه اندازی سامانه شهرسازی ، هوشمند سازی ، به حداقل رساندن نقش کاربران ، دسته بندی و ثبت سیستماتیک اطلاعات املاک ، ورود اطلاعات طرح تفصیلی در سامانه شهرسازی و ایجاد سامانه اطلاعات مکانی ضمن ارتقاء سطح کیفی خدمات ، شفاف سازی و جلوگیری از بروز فساد اداری را به حداقل رسانده است.

آقایی همچنین در تبیین این گفتار ادامه داد : شهرداری تهران به عنوان ارگان پیش رو در موضوع شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع این امکان را ایجاد نموده است تا متقاضیان ساخت و ساز با مراجعه به سامانه شهرسازی از وضعیت ملک خود و حقوق مکتسبه آن مطلع شوند، همچنین در معاونت های شهرسازی مناطق ، ادارت شهرسازی نواحی و دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیز با ارائه مشاوره به مراجعین امکان رفع ابهامات و پاسخ‌دهی به سوالات میسر است و در این شرایط اگر شهروندی به دنبال طرح موضوعات شهرسازی با افراد حقیقی و احیانا حقوقی غیر متعارف باشد ، خود را در فضای رانت و فساد قرار داده است .

کاهش ۹۰ روزه زمان صدور پروانه ساختمانی

آقایی در پاسخ به طرح این موضوع که زمان صدور پروانه در شهر تهران طولانی تر شده است ضمن رد این موضوع و اشاره به اینکه شهرداری تهران در یک دهه اخیر توانسته است فرایند زمانی صدور پروانه ساختمانی را از ۱۴۷ روز به ۵۷ روز کاهش دهد گفت : اکنون این زمان در برخی از مناطق به کمتر از ۳۰ روز رسیده و شهرداری تهران در صورت ابلاغ طرح دو مرحله ای صدور پروانه ساختمان می تواند این زمان را به کمتر از ۲۰ روز کاهش دهد که متاسفانه این موضوع نیز تاکنون مورد تائید و ابلاغ مبادی ذیربط قرار نگرفته .
اقدامات و موفقیت شهرداری تهران در کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به گونه ای بوده است که برابر اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تهران با صعود ۱۴۰ پله ای در رتبه ۲۷ جدول بانک جهانی قرار گرفته است که خود سندی معتبر بر تلاش و موفقیت شهرداری است .

تعهدات شهرداری در طرح تفصیلی شهر تهران محقق شده است


بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی،  آقایی در ادامه به تشریح چگونگی اجرای طرح تفصلی شهر تهران در مجموعه شهرداری پرداخت و افزود: مرحله اول این طرح در سال ۹۱ اجرا شد و آنچه به اذعان ریاست محترم کمیسیون شهرسازی شورای شهر با تأخیر شروع شده، در مرحله فاز دوم پایش است که مصوبه آن از دبیرخانه کمیسیون ماده پنج طی جلسات مورخاول تیر ۹۴ و۲۹ تیر ۹۴ اخذ شده است و تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت داشته است و تا اسفند ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بند ۴-۳ طرح تفضیلی شهر تهران مبنی بر عملکرد های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت، گفت: علیرغم پیشرفت ۷۰ درصد از مطالعات، موانع قانونی که در ماده ۸۰ قانون نظام صنفی بدان اشاره شده است، نتایج مطالعات را در هاله ای از ابهام فرو برده است و پیشنهاد مشخص حوزه معاونت شهرسازی و معماری به کمیسیون نظارت و حقوقی در خصوص اصلاح ماده قانونی مذکور در حصول نتایج بهتر مشخصاٌ اعلام شده است .

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری با اشاره به موضوع تبصره بند ۳-۷ مربوط به سامان بخشی به سیمای شهر تهران، گفت: طبق بند مذکور شهرداری بایستی به شناسایی محورهایی بپردازد که با حداقل عرض ۱۲ متر در صورتی که کمتر از ۶۰ درصد قطعات آن در طرفین گذر شکل گرفته باشند، مطابق ضوابط زیر پهنه بپردازد، اظهار کرد: به دلیل گستردگی و فراوانی بسیار بالای موارد قابل طرح در کمیته تخصصی شبکه معابر که تاکنون قریب به ۲۵ هزار مورد در جلسات این کمیته مورد رسیدگی واقع شده است، موضوع بند ۳-۷ نیز در همین قالب و با همکاری مناطق ۲۲ گانه انجام پذیرفته است. علی ایحال موضوع با اتمام کمیته تخصصی شبکه معابر طی چند ماه آینده به صورت یکجا بر روی سامانه طرح تفصیلی منعکس خواهد شد.

وی در توضیح بند ۴-۹ طرح تفصیلی که شهرداری تهران را موظف به جلوگیری از تفکیک باغات پیوسته و انبوه و تهیه طرح موضعی ویژه باغات نموده، بیان کرد: معاونت شهرسازی و معماری طرح ویژه باغات کن، طرشت، دره حسنک و فرحزاد را تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج رسانده است و علاوه بر آن تهیه طرح ویژه باغات درکه در دست انجام می باشد.

 آقایی با بیان این که براساس بند ۱۷-۳، شهرداری تهران در فرآیند بازبینی طرح تفصیلی، ملزم به تعیین سهم و ساماندهی کم و کیف عملکرد و کاربری های خدماتی و اداری در زیر پهنه های s1 و s2 بوده است، تأکید کرد: به منظور تأمین و ساماندهی خدمات شهر تهران، برنامه ریزی مراکز و گستره های تجاری، اداری و خدماتی با غلبه سبز و باز فرهنگی(s221 و s222 ) ، نحوه تأمین خدمات در(s214) های اندیس دار که شامل خدمات وضع موجود و همچنین طرح تفصیلی قدیم نیز میگردد، در دست بررسی است.
وی در خصوص توضیح اجرایی شدن بند ۱۶-۲ طرح تفصیلی شهرداری تهران در رابطه با موضوع تهیه ضوابط و مقررات ساخت و ساز بناهای بلند مرتبه، گفت: این مطالعات از سال ۸۹-۸۸ در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بدون هیچگونه تاخیری آغاز و مطالعات آن در سال ۹۲ توسط حوزه معاونت شهرسازی و معماری به اتمام رسید و پس از ارسال آن در دی ماه سال ۹۳ به کمیسیون ماده پنج سرانجام در اسفندماه همان سال در جلسات کارشناسی دبیرخانه آن کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.


مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری در ادامه این موضوع ادامه داد: در مراحل بعدی نتایج این مطالعات به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال و در جلسات متعدد کمیته فنی شورای عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که تاکنون نتایج آن از اسفند ماه ۱۳۹۳ تاکنون در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب نرسیده است و بدیهی است چنانچه موضوع در موعد مقرر مورد تصویب واقع شده بود این طرح به صورت یکپارچه ملاک عمل ساخت و ساز بناهای بلند مرتبه قرار می گرفت و جایگزین درخواست های موردی می شد.

وی با اشاره به بند ۱۰-۲، که شهرداری تهران را ملزم میکند تا طی سه دوره پنجساله در کلیه محلات شهر تهران به ویژه محلاتی که تأمین پارکینگ در قطعات مسکونی امکان پذیر نیست، موجبات احداث پارکینگهای طبقاتی را فراهم نماید، خاطر نشان کرد: اقدامات لازم در این خصوص در قالب دستورالعمل احداث پارکینگ های اختصاصی محلی، صورت گرفته و طرح در مرحله تصویب در کمیسیون ماده ۵ می باشد.

آقایی در ارتباط با اجرای بند ۱۳-۳ طرح تفصیلی شهر تهران اظهار کرد: تدوین و تصویب دستورالعمل طراحی شهری در کلیه پلاک هایی که در زیرپهنهs121 ، s122 ،s211 ، s125 قرار دارند، به عهده معاونت شهرسازی و معماری است که اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته است اما از آنجا که زیر پهنه های یاد شده مرتبط با بناهای بلندمرتبه می باشند، نهایی سازی و تصویب دستورالعمل مذکور منوط به تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات ساخت و ساز بناهای بلندمرتبه در شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد.

براساس گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی شهرداری تهران، وی در پایان در خصوص اجرای تکالیف طرح تفصیلی درخصوص تبصره بند ۷-۸ که به موضوع حق انتقال توسعه میپردازد خاطر نشان شد : مبحث (TDR) یا همان حق انتقال توسعه که تعلل در اجرای آن را به شهرداری تهران نسبت داده اند باید گفت به منظور حفظ منافع عمومی شهر و در جهت اعمال برخی از محدودیت ها در برخی از پهنه ها همچون باغات شهر تهران ، بافت های تاریخی ، ارزشمند و میراثی حق انتقال توسعه در طرح جامع شهر تهران پیش بینی شده که طبق تکالیف بند ۱۷ پیوست چهارم طرح جامع ، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تهیه ضوابط و دستور العمل های مربوطه شده ، که با توجه به غفلت ده ساله دستگاه متولی در تهیه این طرح ، شهرداری تهران لاجرم خود نسبت به تهیه این طرح اقدام نموده که این نظام نامه به منظور تحویل به شورای عالی شهرسازی و معماری در مراحل پایانی کار بوده و امید آن است دستگاه متولی پس از دریافت این طرح نسبت به ابلاغ آن تسریع کند و شاهد مسکوت ماندن آن همانند ضوابط بلند مرتبه سازی و … نباشیم. در مجموع اجرای این طرح تا زمانی که نسخه اجرایی آن با رعایت ابعاد حقوقی و کلان کشوری تهیه نشود هیچگاه به نتایج مقبولی دست نخواهد یافت.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن