سیاسی

لاریجانی: ایران دشمن سعودی نیست

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  رئیس مجلس شورای اسلامی در تحلیل ریشه بهم ریختگی امنیتی در منطقه گفت: تضاد راهبردی بین قدرتهای بزرگ در تفوق قدرت رژیم صهیونیستی در منطقه با خواست ملت های مسلمان، یکی از علل بهم ریختگی امنیتی در منطقه است.

وی ادامه داد: کانون های اصلی مورد توجه مسلمانان در این منطقه قرار دارد. از این جهت، صاحبنظران این منطقه را قلب زمین نام نهاده اند. لذا محل کشمکش های قدرتهای بین المللی در ادوار مختلف بوده و جنگ های گوناگون با رویه های مختلف در این منطقه رخ داده است.

لاریجانی اظهارداشت: ناامنی در منطقه و سرنوشت آن و بی اعتمادی به قدرتها، مشکلات اخیر را در برداشته است.

نماینده مردم قم در مجلس در تشریح این موضوع اظهارداشت: هرچند قدرتها بازیگری در این مسئله داشته باشند، اما ریشه های فرهنگی منطقه برای مسلمانان نه تنها این سلطه گری رژیم دروغین را قابل هضم نمی کند، بلکه اصل وجود آن را تحمیلی و غیر قابل پذیرش می پندارد.

عضو شورای عالی امنیت ملی اشتباه استراتژیک قدرتهای بزرگ و برخی قدرتهای منطقه در استفاده تاکتیکی از تروریسم در جهت منافع یا حوزه نفوذ و یا درگیر کردن حریف را از علل دیگر بهم ریختگی امنیتی در منطقه خواند و گفت: از نحوه بهم ریختگی افغانستان این استراتژی دنبال شد تا اشغال عراق، لیبی و امروز در سوریه و یمن ادامه یافته است. عملاً این استراتژی به گسترش تروریسم دامن زد.

وی گفت: عدم توجه به پدیده هوشیاری سیاسی در مردم به ویژه جوانان و بهره جستن از روش های قهرآمیز گذشته در ساماندهی نظم جدید از علل بهم ریختگی امنیتی در منطقه است.

لاریجانی در تشریح این موضوع اظهارداشت: این عدم فهم هم در نسخه های درمانی قدرتهای بزرگ دیده می شود نظیر کاری که در افغانستان، عراق و لیبی انجام دادند و هم در دولت های منطقه که بدون توجه به پدیده نوظهور هوشیاری سیاسی، روش های کهنه را در برقراری امنیت دنبال می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توجه داشته باشید جمعیت این منطقه از ۱۷۰ میلیون نفر در سال ۱۹۷۰ به ۵۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ رسیده است و هرم سنی جمعیت منطقه، جوان است.

نماینده مردم قم در مجلس اظهارداشت: این نیروی جوان به دلیل تحصیلات و ارتباطات جدید از هوشیاری سیاسی نسبت به سرنوشت خود برخوردار شده و قالب های نو را می طلبد.

عضو شورای عالی امنیت ملی نبود قدرت مسلط، توسعه نیافتگی در بعد سیاسی و گسترش فرهنگ افراطی گری را از علل دیگر بحران های امنیتی در منطقه خواند.

سایس پیکو هیچ راه آوردی برای امنیت منطقه نداشت

وی گفت: باید توجه کرد که انضباط و آرامشی که قرار بود در پناه قرارداد سایس پیکو شکل گیرد، از ابتدا دچار سقط جنین شد و هیچگاه نتوانست ره آوردی برای امنیت پایدار منطقه داشته باشد. این قرارداد در درون خود تناقضات سیاسی، فرهنگی و قومی زیادی داشت لذا نه در گذشته پایه امنیتی منطقه بود و نه امروز انرژی ساماندهی نظم امنیت زا را در بردارد.

لاریجانی در تشریح اوضاع فعلی منطقه گفت: متن سیاسی-امنیتی منطقه امروز آوردگاه کشمکش های چند بعدی است و به خودی خود حامل نظمی نیست. سوال دیگر این است که پس چه آینده ای برای آن متصور است؟

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال گفت: نظم جدید یا باید توسط عوامل و قدرتهای بیرون منطقه شکل گیرد نظیر آنچه در سایس پیکو طراحی شد که امروز چنین ظرفیتی در قدرتها دیده نمی شود، تلاش هایی می کنند که عمدتاً غرش های تبلیغاتی است و گاه سرکی می کشند که شاید بتوانند منافع خود را از این منطقه آشوب ناک تا حدی به دست آورند و ضمناً خود را درگیر مستقیم ننمایند.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: این نظام اهتمام و قدرت ساماندهی بحران را ندارد. می تواند موثر در بحرانی تر کردن ماجرا باشد اما در درمان ماجرا نقش موثری نمی تواند داشته باشد.

عضو شورای عالی امنیت ملی اظهارداشت: شرایط سیاسی-اجتماعی منطقه نیز امروز مثل گذشته نیست که اجازه دهد قدرتهای بزرگ اما ناتوان از فهم تحولات منطقه، حتی اگر بخواهند توفیق زیادی در حل مسائل منطقه داشته باشند.

وی گفت: در طول یکصد سال گذشته مخصوصاً چهار دهه اخیر، هرگاه قدرتها دخالتی در منطقه نمودند، عمله به حمایت از یک طرف منازعه بوده است آن هم با تکیه بر منافع رژیم صهیونیستی. به همین جهت از منظر واقعی مشروعیت تعیین کننده برای ساماندهی بحران منطقه را ندارند. البته اگر قدرتها استراتژی خود را تغییر دهند، می توانند بخشی از راه حل باشند اما امروز بخشی از مشکل هستند.

لاریجانی گفت: امام در بخشی از وصیت نامه خود می فرماید وصیت من به ملت ها و کشورهای اسلامی این است که انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدفمان که پیاده کردن اسلام و احکام اسلام است کمک کند. خود باید به امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحقق می بخشد، قیام کنید. علمای کشورهای اسلامی باید دولت ها را دعوت کنند که از وابستگی به قدرتهای خارجی خود را رها کرده و با ملت خود تفاهم کنند، در این صورت پیروزی را در آغوش خواهند کشید و نیز ملت ها را دعوت به وحدت کند و از نژادپرستی که مخالف دستور اسلام است، بپرهیزند که اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده است و اگر این برادری ایمانی با همت دولت ها و ملت ها روزی تحقق یابد، خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند.

کشورهای منطقه بدلیل رقابت های نارس در بحران عقلانیت سیاسی گرفتارند

نماینده مردم قم راه دیگر برای حل مشکلات امنیتی منطقه را ایجاد نظم امنیتی با تمسک به ظرفیت های منطقه ای خواند و گفت: کشورهای مهم منطقه ظرفیت بالقوه برای حل بحران و ایجاد نظم را دارند اما به دلیل رقابت های نارس و توهمات در هژمون سازی های پوشالی توهمات امپراطوری های گذشته خود، در بحران عقلانیت سیاسی گرفتارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر سوال این باشد که آیا امروز امیدی به یک راه حل منطقه ای در کوتاه مدت وجود دارد باید گفت متاسفانه خیر، لذا دورنمای به هم ریختگی امنیتی منطقه این نیست که در کوتاه مدت سر بر بالین آرامش بر مبنای نظم جدید بگذاریم. شاید احتیاج به زمان بیشتر است تا پختگی سیاسی در منطقه حاصل شود و بعضی سیاست ها و راهبردها که نتیجه آن آشفته سازی منطقه بوده نتایج اسف آور خود را به همگان نشان دهد.

وی تصریح کرد: البته این زمان بر بودن خود هزینه های زیادی بر منطقه بار می کند. اما گاه ماهیت تحول آنقدر پیچیدگی دارد که جز با تحمل درد زیاد زایمان سیاسی امنیتی درست به وقوع نمی پیوندد.

عضو شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در شرایط فعلی بهترین مجال تنفسی برای رژیم صهیونیستی فراهم شده است که بدون هزینه انرژی همه قدرت های منطقه را مستهلک کند و عملا به آرزوی قدرت بلامنازع منطقه دست یابد.

نماینده مردم قم اظهار داشت: کشورهایی که فکر می کنند با هر تئوری توطئه که در سر می پرورانند می توانند با تمسک به رژیم صهیونیستی جای تضادها را عوض کنند باید توجه نمایند طغیان این رودخانه سیاسی امنیتی منطقه آنها را با هم می بلعد و کینه ای که مسلمانان منطقه از مکر رژیم صهیونیستی در مددرسانی به تروریست ها دارند سرنوشت آنها را به ناکجا آباد محول می کند.

استراتژی ایران اتحاد با کشورهای اسلامی و مبارزه با رژیم صهیونیستی است

لاریجانی تاکید کرد: مسیر درست در همگرایی هر چه بیشتر مسلمانان منطقه است. استراتژی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اتحاد کشورهای اسلامی و مبارزه با رژیم صهیونیستی است و با این راه ما فکر می کنیم هم مسیری را انتخاب کرده ایم که حق است و هم با واقعیت های اجتماعی ملل مسلمان همگرا هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: معقول سازی توقعات کشورها متناسب با شرایط اگرچه نیاز به زمان دارد ولی راهی جز چنین مفاهمه ای نیست. باید پذیرفت امروز عصر امپراطوری گری نیست. در گذشته یکی از صاحب نظران آمریکایی گفته بود بازگشت امپراطوری ایران نگران کننده تر از خطر تروریست های داعش است.

وی ادامه داد: این سخن هم کج فهمی است و هم با توجه به تعلقات صاحب این نظریه به رژیم صهیونیستی به احتمال زیاد به بیراهه بردن مسیر عقلانیت سیاسی منطقه برای منافع اسرائیل است.

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: ایران نه تنها به دنبال امپراطوری نیست بلکه مخالف این تئوری در منطقه است. دوران هژمون سازی های تاکتیکی نیز نیست. هژمون ها اگر بر پیکره تفکرات اعتقادی و استراتژیک بنا شود تاب آوری سیاسی و امنیتی می تواند داشته باشد، اما هژمون بر مبنای منافع تاکتیکی نگاهی نارس به صحنه منازعات منطقه ای است.

نماینده مردم قم با تاکید بر اینکه نگاه ما نه امپراطوری گری و نه هژمون سازی بر اساس منافع است، گفت: نگاه ما گفتمانی بر مبنای تفکر اسلامی و تقویت بنیه مسلمانان منطقه غرب آسیا است و اختلاف شیعه و سنی را که عده ای دستاویز قرار داده اند نوعی دستاویز دروغین می دانیم که تلاش می کنند بر پایه آن هژمون بی سامانی را شکل دهند.

علی لاریجانی تصریح کرد: ما همه مسلمانان اعم از حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، شیعه همه مسلمان هستیم و کتاب و پیامبر واحدی داریم و به سوی یک قبله نماز می گزاریم و اصول واحدی از نظر اعتقادی داریم لذا سنگر گیری برخی سیاستمداران و کشورها پشت هر یک از این مذاهب را یک فریبکاری و خدعه نابکارانه می دانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امام فرمود کسانی که بین شیعه و سنی تفرقه افکنی می کنند با اساس اسلام مخالفند.

وی گفت: معتقدیم کشورهای منطقه می توانند با حفظ منافع خود بهترین همگرایی را حول این تفکر شکل دهند.

سیاست مهار دوگانه ایران به عنوان خطر امنیتی رنگ باخته است

عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: ما با غرب مسیحی به هیچ وجه به دنبال درگیری های صلیبی نیستیم. ما روابطی مسالمت آمیز را قائلیم البته با روش های استعماری و استبدادی غرب در جهت ایجاد فضا برای رژیم صهیونیستی مخالفیم و با آن مبارزه می کنیم.

نماینده مردم قم گفت: تبلیغات و سیاست هایی که امروز در مبارزه با مسلمانان ساماندهی می شود را غلط می دانیم. آمریکایی ها علی القاعده باید فهمیده باشند که سیاست مهار دوگانه ایران با تمسک به روش های غلوآمیز جهت معرفی ایران به عنوان خطر امنیتی رنگ باخته کما اینکه بعد از دو دهه سر و صدا علیه پرونده هسته ای که مرتب آمریکایی ها و صهیونیست ها می گفتند ایران به بمب هسته ای رسیده است چگونه معلوم شد همه اینها سراب بوده است. حالا باید گزارش دهند با توجه به گزارشات آژانس آن همه سر و صدا برای چه بوده است حال آن که می دانستند رهبر معظم انقلاب فتوا به تحریم سلاح های کشتار جمعی داده اند.

لاریجانی اظهار داشت: امروز هم مشاهده می کنیم در منطقه رژه سیاسی برگزار می کنند و مستمرا نطاقی می کنند که ما برای جلوگیری از خطر دخالت ایران در منطقه نیرو و امکانات نظامی نیاز داریم البته از جیب کشورهای مان. باید دید این فریبکاری ها از جنس مسائل هسته ای رسوا می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه تصور کنند با تمسک به بهانه های دیگر مثل بنیه دفاعی ایران و موشک و یا حقوق بشر یا بحث تروریسم می توانند مواد جدیدی برای چالش فراهم کنند مجددا دچار اشتباه محاسباتی شده اند.

مجلس آمریکا ارسال سلاح ضدهوایی به تروریست ها را تصویب کرده است

وی اظهار داشت: ما با تروریسم به شدت مخالفیم و مبارزه می کنیم. همگان می دانند امروز در عرصه عراق و سوریه ما به دولت ها برای مبارزه با داعش و جبهه النصره و برخی گروه های تروریستی دیگر کمک کرده و می کنیم این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا ارسال سلاح ضدهوایی به تروریست ها را تصویب کرده است.

عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: ما هیچ گاه تحت تبلیغات و اقدامات حیله گرانه آنها در مبارزه با نیروهای مقاومت، حماس، حزب الله و جهاد اسلامی را تروریسم نمی دانیم که آنها در صف مقدم مبارزه با پدربزرگ های تروریست ها هستند.

نماینده مردم قم اظهار داشت: یکی از عوامل ساماندهی بحران های فعلی منطقه در فعال نمودن پتانسیل های اقتصادی در بین کشورهاست. میانگین حجم تجاری منطقه با یکدیگر در سال ۲۰۱۵ حداکثر به ۱۵ درصد کل تجارت منطقه رسیده است گرچه در ۳۵ سال گذشته از حدود ۶ درصد به ۱۵ درصد رسیده است ولی با توجه به پتانسیل های مکملی که کشورها نسبت به هم دارند می توانند نظامات به هم تنیده اقتصادی خلق نمایند که خود عامل مهمی در ساماندهی بحران امنیتی است.

علی لاریجانی اظهار داشت: دخالت های نظامی در طول چهار دهه اخیر در منطقه عاملی مهم در به هم ریختگی منطقه و رشد جهشی در تولد و گسترش جریان های تروریستی بوده است. در اشغال افغانستان نیروهای ناتو دو هدف را اعلام کردند؛ مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر. پس از حدود دو دهه کدام یک محقق شده است؟

جنگ طلبی در عراق، سوریه و لیبی به ظهور تروریست های جدید منجر شد

رئیس مجلس شورای اسلامی  گفت: جنگ طلبی در عراق سوریه و لیبی آیا به ظهور تروریست های جدید منجر نشد امروز وضعیت تروریست ها نسبت به سه دهه قبل هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت نه تنها آسیب جدی ندیده بلکه با جهش مواجه شده است لذا ما دخالت کشورهای بزرگ در منطقه را چنانچه در راستای جنگ طلبی باشد بسترساز گسترش تروریسم می دانیم و چنانچه از جنس دخالت های استعماری باشد با توجه به سوابق آمریکا و انگلیس باعث گسترش تنش های اجتماعی و مدنی می دانیم، اما اگر تغییر رویکرد بدهند می توانند پایه های مناسبات جدید با غرب آسیا بر مبنای منافع اقتصادی را شکل دهند.

کشورهای منطقه به جای رقابت های فرسایشی منافع مشترک اقتصادی را دنبال کنند

وی با تاکید بر اینکه مشکل منطقه در حدود جغرافیایی کشورها نیست، گفت: در سال های اخیر بحث از تجزیه کشورها و شکل دهی خاورمیانه جدید کرده اند. مشکل اصلی در منافع و راهبردهای دغل کارانه ای است که منافع کشورهای اسلامی را به مسلخ برده است. کشورهای منطقه نظیر ایران، ترکیه، سعودی، مصر، عراق، پاکستان به جای رقابت های فرسایشی می توانند بر محور اسلام، دفاع از مردم فلسطین، مبارزه با تروریسم و منافع اقتصادی مشترک حرکتی را به سوی آرامش منطقه اجرا کنند.

عضو شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: در این چارچوب منازعاتی مثل حدود جغرافیایی و منافع تاکتیکی در قبال منافع دراز مدت رنگ می بازد و هزینه های فراوان نظامی که کشورهای منطقه متحمل می شوند بدل به پایه های جدید توسعه اقتصادی منطقه خواهد شد.

نماینده مردم قم تصریح کرد: این کشورها در یک تئوری مشترک ظرفیت متحول سازی منطقه را دارا می باشد. پیشنهاد ما ایجاد نظامات همگرایی بین این کشورها در ابعاد امنیتی منطقه است.

علی لاریجانی ادامه داد: حل بحران های منطقه ای در سوریه، یمن و بحرین را در راه حل های سیاسی بر محور دولت وحدت ملی و بر پایه روش های دموکراتیک می دانیم.

سعودی باید بداند ایران دشمن آنان نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که در مساله لبنان مشکل حل شد، همه کشورها به خصوص کشور سعودی باید بداند ایران نه دشمن آنان است و نه با نقش آفرینی مثبت آنان در منطقه مخالفتی دارد، بلکه استقبال می کند.

وی تاکید کرد: ما با جنگ افروزی در یمن و سوریه مخالفیم و آن را غلط می دانیم لذا با صراحت اعلام می کنیم با نقش آفرینی همه کشورهای مسلمان منطقه در استقرار امنیت در منطقه بر محورهایی که ذکر شد هم احترام می گذاریم و هم آن را مفید می دانیم.

عضو شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: گرچه ارزیابی ما از شرایط فعلی منطقه این نیست که به هم ریختگی امنیتی فعلی در کوتاه مدت سامان یابد اما جهت گیری جوامع اسلامی حل و فصل بحران در یک متن سیاسی است و در این زمینه به همه کشورهای مسلمان منطقه دست همکاری می دهیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا