اجتماعی و فرهنگی

دست به دست هم دهیم…

/سعید جاسبی فعال اجتماعی/

در نخستین روزها تک رقم داشت ٢، ۵ سپس ١٨، ٢٨، ۴٣، ۶١، ٩۵.

کرونا جولان داد و ارقام ١٣٩، ٢۴۵، ٣٨٨، ۵٩٣ و ٩٧٨ هم ثبت شد.

نفس به شماره افتاد و رقم رو به فزونى…
١۵٠١، ٢٣٣۶، ٢٩٢٢، ٣۵١٣، ۴٧۴٧، ۵٨٢٣، ۶۵۶۶، ٧١۶١، ٨٠۴٢، ٩٠٠٠ ، ١٠٠٧۵ و حالا ١١٣۶۴ …

شیب رو به صعود و جو ملتهب…

البته که اعداد و ارقام مبتلایان کرونا، همیارى و همدلى “از نوع ناب وطنى” را به جریان درآورد و طرح بسیج ملى کلید خورد…

اینک مواجهیم با بیمارى که با اعلام بهداشت جهانى، مشخصه پاندمى(pandemic) را یدک مى کشد؛ “همه گیرى جهانى”.

با تمام تلاش هاى شبانه روزى و بى وقفه، نیاز به بیمارستان ویژه بیماران کرونایى به خوبى احساس مى شود؛

مکانى به دور از هیاهوى شهرى…

اختصاص فضایى امن در حاشیه شهر تا به هموطنان عزیزمان که گرفتار کرونا شده اند خدمت رسانى کند…

خوشبختانه کلان شهر تهران در چندقدمى خود، بستر مناسبى به نام نمایشگاه شهر آفتاب دارد که با تبدیل آن به بیمارستان صحرایى، مى تواند نویدبخش سلامت براى صدها همشهرى باشد.

شاید نامش را آفتاب گذاشتند تا در چنین روزى امید و زندگى را به هموطنانمان هدیه دهد .

گستردگى مساحت، سازه هاى موجود، فضاى باز پیرامونى و مهمتر از همه نزدیکى به استان قم به عنوان مرکز شیوع کرونا،از مشخصه هاى شاخص این مکان است که مى تواند علاوه بر خدمات رسانى به پایتخت، معین مناسبى براى دیگر شهرها باشد.

و مهمتر از همه فاصله از افراد سالم جامعه را شاید بتوان به عنوان مهمترین دلیل برشمرد هم از نظر عدم سرایت و هم از نظر حفظ آرامش روانى جامعه…

با وجود بیمارى و ترس و اضطراب ناشى از آن، نمى توان انتظار رفتار معمول و عادى از أقشار مختلف داشت، ظرفیت افراد با مواجهه با این مسئله متفاوت است.
نارضایتى عده اى از تبدیل یکى از مجموعه هاى ورزشى پایتخت به محل مراقبت از بیماران کرونایى که با ایجاد بى نظمى در شهر همراه بود، دلیلى بر این ادعاست…

پس به جاست تا هر چه سریعتر مجموعه ى اختصاصى برپاشود تا شاهد اینگونه بى نظمى هاى مجدد نباشیم.

هر چند که مسئله تبدیل نمایشگاه شهر آفتاب به بیمارستان موقت کرونا از سوى شورا و شهردارى کلان شهر تهران مورد استقبال قرار گرفته و اعلام آمادگى کرده اند، ولى نیازمند عزم جدى است تا به مرحله اجرا برسد.

اجراى سریع؛ سرعتى همپاى سرعت کرونا ویروس که حالا چهره پاندمى خود را به رخ جهانیان کشیده و در ایران ظرف کمتر از یک ماه تعداد مبتلایان را به عدد پنج رقمى رسانده است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن