اجتماعی و فرهنگی

آمار جدید از تورم بخش مسکن

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  مرکز آمار ایران نتایج گزارش شاخص قیمت تولید کننده نهاده های مسکونی شهر تهران سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ (سالیانه – فصلی) را اعلام کرد. بر پایه این گزارش، شاخص کل قیمت تولید کنده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۳۶.۷، ۱۶۹.۳ و ۱۸۰.۵ است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۳۶.۷، ۲۳.۸ و ۶.۷ درصد است.

شاخص کل قیمت تولید کننده شاخص قیمت تولید کننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در فصل های بهار، تابستان، پائیز و زمستان سال ۱۳۹۱ به ترتیب برابر با ۱۱۷، ۱۳۱.۶، ۱۴۵.۴ و ۱۵۳ که نسبت به فصل قبل، ۸.۲، ۱۰.۵، ۱۲.۵ و ۵.۲ درصد افزایش داشت است.

همچنین این شاخص در فصل های بهار، تابستان، پائیز و زمستان سال ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۱۷۰.۱، ۱۷۰، ۱۶۷ و ۱۷۰ که نسبت به فصل قبل، ۱۱.۲، ۰.۱-، ۱.۷- و ۱.۸ درصد  افزایش داشته است. این شاخص در فصل های بهار، تابستان، پائیز و زمستان سال ۱۳۹۳ نیز به ترتیب برابر با ۱۷۸.۱، ۱۸۴.۷ و ۱۷۴.۹ که نسبت به فصل قبل ۴.۸، ۳.۶ و ۰.۲ و ۵.۳ – درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه سیمان، بتن، شن و ماسه در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۲۳.۰، ۱۵۸ و ۱۸۰.۲ است که نسبت به سال قبل ۲۳، ۲۸.۴ و ۱۴ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه گچ و گچ کاری در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۳۴، ۱۷۲.۷ و ۱۹۷ است که نسبت به سال قبل ۳۴، ۲۸.۹ و ۱۴ درصد افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، شاخص گروه انواع بلوک سفالی و آجر در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۲۴.۱ ۱۴۵.۲ و ۱۶۳.۴ است که نسبت به سال قبل به ۲۴.۱، ۱۷ و ۱۳ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه موزائیک، کاشی و سرامیک در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۲۰.۴، ۱۵۴.۶ و ۱۷۲ است که نسبت به سال قبل به ۲۰.۴، ۲۸.۵ و ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه سنگ در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۳۵.۶، ۱۸۷.۱ و ۲۰۷.۴ است که نسبت به سال قبل ۳۵.۶، ۳۸ و ۱۰.۹ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل و درب و پنجره در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۴۶.۳، ۱۶۵.۵ و ۱۵۷.۶ است که نسبت به سال قبل ۴۶.۳، ۱۳.۱۲ و ۴.۸- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه چوب در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۴۳، ۱۷۵.۴ و ۱۹۱.۳ است که نسبت به سال قبل ۴۳، ۲۲.۶ و ۹.۱ درصد افزایش داشته است.

 

 

     

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    بستن