اجتماعی و فرهنگی

تقویم نجومی فروردین ۹۵

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین تعطیلات نوروز بهترین فرصت برای علاقمندان است تا سال خود را با مشاهده پدیده های نجومی این فصل آغاز کنند. تمامی این رخدادهای نجومی الزاما نیاز به تلسکوپ و تجهیزات نداشته و برخی از آنها با چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستند.

در تقویم رویدادهای نجومی فروردین ماه ۹۵ شاهد ماه گرفتگی نیم سایه، اوج خورشیدی سیاره ناهید، نزدیک شدن غول منظومه شمسی با مهتاب پیش بینی شده است.

مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران به خبرنگار مهر گفت: اختفا یا مخفی شدن سیاره ناهید در پشت هلال ماه، ستاره دوران ( چشم گاو) و… از بهترین وقایعی هستند که در فروردین ماه ۹۵ به وقوع می پیوندد.

عتیقی، در ادامه به رویدادهای نجومی فروردین ۹۵ اشاره کرد و در خصوص هریک از وقایع توضیحاتی داد.

یکشنبه اول فروردین ۹۵ خورشیدی

در ساعت ۸ و یک دقیقه صبح که نوروز آغاز شد مرکز مهر تابان به نقطه اعتدال بهاری منطبق شد. در این زمان خورشید کاملا بر خط استوا عمود تابید و در تمام کره زمین طول شب و روز باهم برابر شد.

همچنین سیاره ناهید در این تاریخ و در ساعت ۱۷ و سی دقیقه به اوج خورشیدی (بیشترین فاصله با خورشید) رسید. از سوی دیگر ستاره دل شیر( قلب الاسد) در ساعت ۲۲ و ۳۵ دقیقه دونیم درجه شمال کره ماه قرار گرفت.

سه شنبه ۳ فرودین

در این تاریخ، برجیس، غول منظومه خورشیدی در این شب کمترین فاصله را با مهتاب داشت و در ساعت ۸ و ۲۷ دقیه صبح با جدایی ۲.۱ درجه شمال ماه بود.

ساعت ۱۶:۲۹ این تاریخ کره ماه در گره صعودی قرار گرفت. ماه در چرخش بدور زمین با مدار زمین در دونقطه تقاطع دارد که یکی را گره صعودی و دیگره گره نزولی می گویند که در گره صعودی ماه از پایین صفحه مداری زمین به بالای صفحه مداری زمین جابجامی شود.

چهارشنبه ۴ فروردین

ماه در ساعت ۱۶ و ۳۲ دقیقه به وقت تابستانی کشور،  به وضعیت ماه کامل یا بدر رسید. ماه گرفتگی نیم سایه (خسوف غیرمرئی) درمیانه اقیانوس آرام، شرق آسیا و شرق استرالیا همچنین سواحل شمال شرق ایالات متحده و آلاسکا در ۱۶ و ۱۸ دقیقه به وقت ایران رخ می دهد.

همانگونه که از نام این گرفت مشخص است چشمان انسان ورود ماه به نیم سایه ایجاد شده در پشت کره زمین را نمی توانست حس کند و صرفا تیرگی خفیفی بر روی ماه ایجاد می شود.

در همین تاریخ قمرهای «آیو» و «گانیمد» (از اقمار برجیس) از ساعت ۴ و ۱۷ دقیقه بامداد پنجشنبه ۵ فروردین تا ۵ و ۲۸ سایه خود را روی غول منظومه خورشیدی سیاره برجیس افتادند که رصد آن صرفا با تلسکوپ امکان پذیر بود.

همچنین در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد ۵ شنبه ۵ فروردین ۹۵ غزال تیز پای منظومه خورشیدی یعنی سایه تیر در مقارنه بیرونی قرار گرفت.  طی روزهای قبل و بعد از مقارنه هنگام صبحگاه یا شامگاه این سیاره را نمی توان مشاهده کرد. مقارنه بیرونی وضعیتی است که خورشید بین زمین و سیاره تیر قرار دارد .

جمعه ۶ فروردین

در ساعت ۲۲ و ۱۱ دقیقه تا ۲۳ و ۵۶ دقیقه این تاریخ سایه عبور اقمار «آیو» و «اروپا» از مقابل سیاره برجیس را روی این سیاره با تلسکوپ های قدرتمند قابل مشاهده بود. همچنین در این تاریخ کره ماه در صورت فلکی خوشه (سمبله) کمترین فاصله را با ستاره  سماک اعزل داشت. این جدایی در بامداد جمعه به ۵ درجه رسید.

ماه در این شب در اوج زمینی خود قرار گرفت و با زمینیان ۴۰۶ هزار و ۱۲۵ کیلومتر ادامه داد.

دوشنبه ۹ فرروردین

سیاره سرخ بهرام در ساعت ۲۳ و ۱۵ دقیقه شب ۴ و دو دهم درجه جنوب کوژ ماه کاهنده دیده شد. کوژ ماه وضعیتی است که بیشتر از نصف قرص ماه روشن باشد و هنوز به وضعیت ماه کامل نرسیده یا به تازگی از این وضعیت عبور کرده است.

سه شنبه ۱۰فروردین

در این تاریخ، سیاره حلقه بر گردن کیوان ساعت ۱۹ و ۲۸ دقیقه با جدایی ۳و نیم درجه جنوب ماه قرار می گیرد.

۵ شنبه ۱۲ فروردین ماه

در ساعت ۱۹ و ۴۷ دقیقه دوازدهم فروردین، ماه، به وضعیت تربیع آخر می رسد. این وضعیت یکی از شکلهای  ماه است که در آن نیمی از دایره ماه، روشن  دیده می شود.

جمعه ۱۳ فروردین

سایه قمری «آیو »و «اروپا» از ساعت ۴۶ دقیقه بامداد تا ساعت ۱ و ۴۹ دقیقه ببر روی سیاره برجیس با استفاده از تلسکوپ قابل دنبال کردن است.

چهارشنبه ۱۸ فروردین

هر چند ناهید  در این تاریخ در آسمان نبوده در ساعت ۱۳ و ۱ دقیقه ظهر روز ناهید در آسمان نیست اما هلال ماه با یک درصد درخشندگی ملکه آسمان سیاره ناهید را در پشت خود مخفی میکند. به این پدیده اختفا میگویند.

۱ شنبه ۲۲ فروردین

در این شب، ماه با هفده درصد روشنایی از جلوی ستاره دوران ( چشم گاو) عبور می کند. این عبور ساعت ۲ و ۵۷ دقیقه  به وقت کشورمان در بامداد دوشنبه ۲۳ فروردین قابل مشاهده است.

دوشنبه ۳۰ فروردین

سیاره تیزپای تیر ( عُطارد) در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه به حداکثر کشیدگی شرقی خود با جدایی زاویه ای ۱۹۹ و ۹ درجه از خورشید می رسد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن