سیاسی

منتخبان شوش،مبارکه،شاهین شهر، گلپایگان، مهاباد و گرمسار نیز مشخص شدند

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین در حوزه‌های انتخابیه‌ای که شمارش آرای آن‌ها به پایان رسیده است افراد زیر حائز اکثریت آراء شدند:

بم، ریگان، فهرج و نرماشیر: حبیب الله نیکزاد پناه از مجموع ۱۳۹ هزار و ۴۲۷ رای موخذه صحیح با کسب ۷۲ هزار و ۹۸۵ رای حائز اکثریت آرا شد.

نقده و اشنویه: عبدالکریم حسین زاده از مجموع ۱۱۸ هزار و ۶۲۴ رای صحیح موخذه با کسب ۶۱ هزار و ۹۷۲ رای حائز اکثریت آرا شد.

شهر کرد، بن و سامان: اردشیر نوریان از مجموع ۱۵۲۰۵۰ رای صحیح موخذه با کسب ۴۲ هزار و ۱۵۲ رای حائز ا کثریت آرا شد.

شبستر: معصومه آقاپورعلی، شاهی و علی علیلو از مجموع ۷۶هزار و ۲۲۵ رای صحیح ماخوذه به ترتیب با کسب ۱۲ هزار و ۳۱۴ و ۸ هزار و ۵۱۱ به مرحله دوم راه یافتند.

بستان آباد: محمد وحدتی هلان از مجموع ۶۲ هزار و ۷۲۱ رای صحیح موخذه با کسب ۲۰ هزار و ۶ رای حائز اکثریت آرا شد.

فلاورجان: سید ناصر موسوی لارگانی از مجموع ۹۷ هزار و ۱۷۱ رای صحیح موخذه با کسب ۵۶ هزارو ۲۰۸ رای حائز اکثریت آرا شد.

بهشهر، نکا و گلوگاه: علی محمد شاعری از مجموع ۱۶۷ هزار و ۶۶۸ رای صحیح موخذه با کسب ۷۰ هزار و ۴۰۳ رای حائز اکثریت آرا شد.

 

زاهدان : علی یارمحمدی و حسینعلی شهریاری از مجموع ۲۲۳ هزار و ۲۶۲ رای ماخوذه صحیح بترتیب با ۹۸ هزار و ۱۹۱ و ۸۶ هزار ۹۸ رای حائز اکثریت آراء شدند.

سپیدان :علاء الدین خادم از مجموع ۷۷ هزار و ۴۰۲ رای ماخوذه صحیح با ۳۷ هزار و ۷۷۷ رای حائز اکثریت آراء شد.

لاهیجان و سیاهکل :ذبیح نیک فر لیالستانی از مجموع ۹۱ هزار و ۸۶۰ هزار رای ماخوذه با کسب ۴۷ هزار و ۳۴۱ رای حائز اکثریت آراء شد.

رودسر و املش :اسدالله عباسی از مجموع ۱۰۸ هزار و ۸۴۰ رای ماخوذه صحیح با کسب ۴۰ هزار و ۳۴۵ رای حائز اکثریت آراء شد.

نیریز و استهبان : اصغر مسعودی و فرهاد طهماسب از مجموع ۹۸ هزار و ۷۷۳ رای ماخوذه صحیح بترتیب با ۱۸ هزارو ۳۵۴ و ۱۶ و ۳۳۰ رای به مرحله دوم راه یافتند.

اسفراین :هادی قوامی از مجموع ۷۱ هزار و ۶۰۸ رای ماخوذه صحیح با کسب ۲۴ هزار و ۱۹۵ رای حائز اکثریت آراء شد.

تفت و میبد: کمال دهقانی فیروزآبادی ازمجموع۶۷ هزار و ۳۳۴ رای ماخوذه صحیح با کسب ۲۷ هزار و ۴۸۰رای حائز اکثریت آراء شد.

لردگان: محمد خالدی از مجموع ۱۲۷ هزار و ۵۴۷ رای ماخوذه صحیح با کسب ۳۸ هزار ۷۵۱ رای حائز اکثریت آراء شد.

سقز و بانه :محسن بیگدلی از مجموع ۱۴۰ هزار و ۷۰۸ رای ماخوذه صحیح با کسب ۵۸ هزار و ۶۷۰ رای حائز اکثریت آراء شد.

کرمان و راور:محمد رضا پورابراهیمی داورانی و محمد مهدی زاهدی از مجموع ۳۰۶ هزار و ۹۳۴ رای ماخوذه صحیح به تریب با کسب ۱۵۷ هزار و ۴۵۰ و ۱۰۸ هزار و ۳۱۶ رای حائز اکثریت آراء شدند.

تربت جام ،تایباد و خرز: جلیل رحیمی جهان‌آبادی از مجموع ۱۹۹ هزار و ۷۳۴رای ماخوذه صحیح با ۱۰۸ هزار و ۹۳۴ رای حائز اکثریت آراء شد.

اردل فارسان ،کوهرنگ و کیار: علی کاظمی بابا حیدری و قدرت‌الله حمزه شلمزاری از مجموع ۱۵۱ هزار و ۲۷۱ رای ماخوذه صحیح به ترتیب با کسب ۲۱ هزار و ۹۵۶ و ۱۸ هزار و ۱۹۷ رایبه مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

 

لنجان:محسن کوهکن ریزی از مجموع ۱۱۳ هزار ۸۱۹ رای ماخوذه صحیح با کسب ۳۸ هزار و ۱۷۷ رای حائز اکثریت آراء شد.

 

خواف و رشتخوار: محمود نگهبان سلامی از مجموع ۱۱۳ هزار ۳۵۷رای ماخوذه صحیح با کسب ۴۴ هزار و ۳۷۹ رای حائز اکثریت آراء شد.

صومعه سرا: کاظم دلوخش اباتری از مجموع ۸۳ هزار و ۴۵ را یبا کسب ۳۵ هزار و ۹۰۶ رای حائز اکثریت آراء شد.

مراغه و عجب شیر:مهدی دواتگری و محمد علی حسین‌زاده از مجوع ۱۴۲ هزار و ۵۵ رای ماخوذه صحیح با کسب به ترتیب ۲۹ هزار و ۶۶ و ۲۶ هزار و ۵۱۲ به مرحله دوم راه یافتند.

خمینی شهر :محمد جواد ابطحی از مجموع ۱۰۵ هزار ۷۷۱ رای ماخوذه صحیح با کسب ۴۵ هزار و ۵۱۴ رای حائز اکثریت آراء شد.

لارستان، خنج و گراش:جمشید جعفر پور از مجموع ۱۱۳ هزار و ۷۱۶ رای ماخوذه با کسب ۳۸ هزار و ۷۶۶ رای حائز اکثریت آراء شد.

ملایر :محمد کاظمی از مجموع ۱۳۳ هزار و ۵۸۲ رای ماخوذه با کسب ۴۵ هزار و ۲۸۲ رای حائز اکثریت آراء شد.

احد آزادی خواه و علی رضا امامی بترتیب با کسب ۲۹ هزار و ۸۷۲ و ۲۱ هزار ۳۲ رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

شوش: سید راضی نوری از مجموع ۹۰هزار و ۹۶۳ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۳۷ هزار ۷۶۴ رأی حائز اکثریت آراء شد.

مبارکه : زهرا سعیدی مبارکه از مجموع ۶۶ هزار ۳۴۵ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۲۰ هزار ۴۶۳ رأی حائز اکثریت آراء شد.

شاهین شهر و میمه و برخوار: حسینعلی حاجی دلیگانی از مجموع۱۱۶ هزار و ۸۸۵ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۶۰ هزار و ۴۱۱ رأی حائز اکثریت آراء شد.

گلپایگان و خوانسار:علی بختیار از مجموع ۵۲ هزار ۶۵۱ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۱۴ هزار و ۳۷۱ رأی حائز اکثریت آراء شد.

مهاباد: جلال محمودزاده از مجموع ۸۵ هزار ۷۹۶ آرای صحیح مأخوذه با کسب۴۶ هزار و ۸۵۶ رأی حائز اکثریت آراء شد.

گرمسار و آرادان : غلامرضا کاتب از مجموع ۴۴ هزار ۹۴۳ آرای صحیح مأخوذه با کسب۲۳ هزار ۶۶۸ رأی حائز اکثریت آراء شد.

دهلران ، دره شهر، آبدانان و بدره: شادمهر کاظم زاده و علی محمد احمدی از مجموع۱۰۲ هزار و۴۹۲ آرای صحیح مأخوذه به ترتیب با کسب ۲۵ هزار و ۵۲۲ و ۲۲ هزار ۴۷۹ رأی به مرحله دوم راه یافتند.

سلماس :رسول جلایر سر نقی و شهروز برزگر کاشانی از مجموع ۹۸ هزار و ۸۵۸ رای ماخوذه صحیح بترتیب با ۱۸ هزار و ۳۲۱ و ۱۶ هزار و ۴۶۳ به مرحله دوم راه یافتند.

آستانه اشرفیه :محمد حسین قربانی از مجموع ۵۴ هزار ۵۷۴ رای ماخوذه صحیح با ۱۹ هزار و ۳۱۱ رای حائز اکثریت آراء شد.

طوالش، رضوان‌شهر و ماسال : محمود شکری از مجموع ۱۸۲ هزار ۵۹۴ رای ماخوذه صحیح با ۴۸ هزار و ۸۶۶ رای حائز اکثریت آراء شد.

رزن : حسن لطفی و عطاء الله سلطانی صبور از مجموع ۶۳ هزار و ۸۲۰ رای ماخوذه صحیح با کسب ۱۵ هزار و ۱۳ و ۱۴ هزار ۸۹۹ رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

مرند و جلفا : کریم شافعی و محمد حسن نژاد از مجموع۱۵۸ و ۳۲۴ رای ماخوذه صحیح بترتیب۲۹ هزار و ۶۷۲ و ۲۹ هزار و ۶۳ رای را کسب و به مرحله دوم راه یافتند.

بهار و کبودرآهنگ: محمد علی پورمختار از مجموع ۱۴۲ هزار و ۳۶۶ رای ماخوذه صحیح ۳۹ هزار ۷۲۵ رای کسب کرد و حائز اکثریت آراء شد.

اقلید : سید حسین افضلی از مجموع ۵۵ هزار و ۹۷۲ رای ماخوذه صحیح ۲۰ هزار و ۸۸۳ رای را کسب و حائز اکثریت آراء شد.

بیجار: حمدالله کریمی از مجموع ۴۸ هزار ۶۵۴ رای ماخوذه ۱۵ هزار و ۹۱۹ را کسب و حائز اکثریت آراء شد.

قروه و دهکلان: علی محمد مرادی از مجموع ۹۷ هزار و ۲۵ رای ماخوذه صحیح ۳۹ هزار و ۳۲ رای را کسب و حائز اکثریت آراء شد.

دامغان :ابوالفضل حسن بیگی از مجموع ۴۹ هزار و ۴۰۲ رای ماخوذه صحیح ۱۷ هزار و ۲۴۴ رای کسب و حائز اکثریت آراء شد.

بروجن: خدیجه ربیعی فرا دنبه و علی نادری فرد از مجموع ۶۴ هزار و ۱۶۲ رای ماخوذه صحیح بترتیب ۱۴ هزار ۶۴۲ و ۱۰ هزار و ۱۰۸ رای کسب و به مرحله دوم راه یافتند .

ساوه و زرندیه: شهلا میر گلو بیات و محمد رضا منصوری از مجموع ۱۲۲ هزار ۶۲۴ رای ماخوذه صحیح بترتیب ۲۳ هزار ۸۸۱ و ۲۲ هزار ۷۶۲ رای را کسب و به مرحله دوم راه یافتند.

خرمشهر:عبدالله سامری از مجموع ۶۰ هزار و ۵۴۱ رای ماخوذه صحیح ۱۹هزار ۳۱۸ رای کسب و حائز اکثریت آراء شد.

بندر لنگه بستک و پارسیان : خالد زمزم نژاد و احمد جباری از مجموع ۱۲۴ هزار و ۳۴۲ رای ماخوذه صحیح بترتیب ۲۹ هزار و ۷۹۹ و ۲۹ و ۱۵۰ هزار رای را کسب و به مرحله دوم راه یافتند.

 

گرمی: سید حمایت میرزاده از مجموع ۴۷ هزار و ۸۰۳ رای ماخوذه صحیح ۲۱ هزار و ۳۹۹ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

مریوان و سرو آباد: منصور مرادی و امید کریمیان از مجموع ۸۴ هزار و ۹۲۵ رای ماخوذه صحیح بترتیب ۱۵ هزار و ۸۱۵ و ۱۲ هزار و ۸۱۹ رای کسب و به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

اردستان: سید صادق طباطبایی نژاد از مجموع ۳۰ هزار و ۷۵ رای ماخوذه صحیح ۱۶ هزار و ۱۰۰ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

دشتی و تنگستان: سید کمال‌الدین شهریاری از مجموع ۸۵ هزار و ۱۶ رای ماخوذه صحیح ۵۴ هزار و ۲۰۸ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

دشت آزادگان و هویزه: قاسم ساعدی از مجموع ۶۸ هزار و ۵۳ رای ماخوذه ۲۰ هزار و ۶۴۳ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

زرند و کوهبنان: حسین امیری خامکانی از مجموع ۷۹ هزار و ۸۹ رای ماخوذه ۳۵ هزار و ۶۹۱ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

نائین ،خور و بیابانک: عباس‌علیپور بافرانی از مجموع ۳۹ هزار و ۵۲۹ رای ماخوذه صحیح ۱۱ هزار و ۱۵۴رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

سیرجان و بردسیر: شهباز حسن پور بیگلری از مجموع ۱۴۴ هزار و ۷۰۱ رای ماخوذه صحیح ۵۴ هزار و ۹۷۰ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

قائنات و زیرکوه: فرهاد فلاحتی از مجموع ۸۷ هزار و ۶۸۷ رای ماخوذه صحیح ۳۰ هزار و ۱۲ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

تویسرکان: محمد مهدی مفتح از مجموع ۵۴ هزار و ۴۳۶ رای ماخوذه صحیح ۳۹ هزار و ۶۲۳ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

شهربابک: علی اسدی از مجموع ۴۵ هزار و ۶۶ رای ماخوذه صحیح ۱۶ هزار و ۹۵۶ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

کلیبر، خداآفرین و هوران: قلی الله قلی‌زاده از مجموع ۶۳ هزار و ۴۸۰ رای ماخوذه صحیح ۳۶ هزار و ۹۳۶ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

تفرش، آشتیان و فراهان: محمد حسینی از مجموع ۴۸ هزار و ۴۶۳ رای ماخوذه صحیح ۱۳ هزار و ۴۲ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

نطنز و قمصر: مرتضی صفاری نطنزی از مجموع ۳۷ هزار و ۶۴۴ رای ماخوذه صحیح ۹ هزار و ۸۴۲ رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

 

ادامه دارد…

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا