مدیریت شهری

آمار سیلاب‌های استان تهران از سال ۱۳۳۳ تاکنون

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین وقایع سیلاب در استان تهران از سال ۱۳۳۲ تا کنون منتشر شد.

در ۱۰ تیر ۱۳۳۳ سیلاب تهران ۲۱۵۰ کشته برجا گذاشت و همچینن در این حادثه ۴۲۰ رأس گوسفند تلف شد.

همچنین در ۱۸ خرداد ۱۳۳۴ سیلاب تهران در منطقه کن باعث کشته شدن ۳ نفر و تلف شدن ۹ رأس گوسفند و تخریب ۴۵۰ هکتار از اراضی زراعتی شد.

بر اساس این گزارش سیلاب تهران در  2 شهریور ۱۳۴۲ یک مجروح برجا گذاشت و همچنین ۱۰ نفر کشته و ۱ نفر مجروح شدند.

همچنین در ۱۴ بهمن ۱۳۴۴ سیلاب تهران ۱ کشته و ۱ مجروح برجا گذاشت.

بر اساس این گزارش در ۱۲ مهر ۱۳۴۵ سیلاب تهران ۳۰ باب خانه را تخریب کرد. در این حادثه کشته و مجروحی نداشت.

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ سیلاب تهران ۳۱ کشته برجا گذاشت و ۲۸ باب خانه تخریب شد..

در ۲۵ اسفند ۱۳۴۷ سیلاب تهران  12 باب خانه را تخریب کرد همچنین ۴۱۰ رأس گوسفند در این حادثه تلف شد.

بر اساس این گزارش در ۱۶ تیر ۱۳۴۹ در سیلاب تهران در بخش مرکزی دهستان سیاهرود ۵ نفر کشته شدند.

همچنین در ۳۰ تیر ۱۳۵۳ سیلاب تهران ۲۷۰ رأس گوسفند تلف شد و ۲۵ باب خانه در این حادثه تخریب شد.

در ۲۳ بهمن ۱۳۵۴ سیلاب تهران ۱ کشته برجا گذاشت.

در ۳ مرداد ۱۳۶۰ سیلاب تهران در کن و سولقان ۲ کشته برجای گذاشت و ۵ نفر مجزوح شدند.

در زلزله رودبار قصران در شمیرانات ۱۰۱۰ باب خانه تخریب ۱۱ نفر کشته شدند و ۴۰ هکتار از اراضی تخرییب شد.

در زلزله تهران در بخش مرکزی دهستان سیاهرود در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۶۱ ، ۶ نفر کشته و ۱۵ نفر مجروخ شدند

بر اساس این گزارش در سیلاب لواسانات ۲۶ اسفند ۱۳۶۱، ۱۱ نفر کشته و ۱۵ نفر مجروح شدند

در ۱۵ فروردین ۱۳۶۶ سیلاب تهران در بخش دماوند دهستان رودهن ۳۰ کشته برجا گذاشت و همچین در ۴ مرداد همان سال سیلاب شمیرانات ۶۵۰ مجروح و ۱۷۹ کشته برجا گذاشت و همچنین این سیلاب در تهران ۳۰۰ کشته برجا گذاشت.

سیلاب تهران در ۸ شهریور ۱۳۷۱ ، ۲ کشته و ۴ مجروح برجا گذاشت

بر اساس این گزارش ۳ اردیبهشت ۱۳۷۴ سیلاب شمیرانات در بخش مرجان یک مجروح و ۳ کشته و در بخش حصیران ۱ مجروح و ۳ کشته برجا گذاشت.

همچنین سیلاب متروی تهران ۲۷فروردین ماه سال  1391 رخ داد این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت و خسارت مالی زیادی وارد کرد.

بر اساس این گزارش،  سیلاب رودخانه کن(روز ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۱)  تخریب پل بزرگراه فتح  را به همراه داشت.

 سیلاب تیر ۱۳۹۴ محدوده کن- سولقان، ۸ کشته در استان تهران و خسارات مالی ۳۴۰ میلیارد ریال (تخریب ۴۰ واحد مسکونی و یا اداری و نیز ۴۳۰ هکتار باغ) بر جا گذاشت.

بر اساس سیل قیامدشت شهریور ۹۴؛ بارش شدید و بیش سابقه در ۵۰ سال اخیر؛ ‌29 شهرستان متأثر از این حادثه بودند که ۴۱ شهر و روستا دچار آسیب شدند، ۶ کشته در استان تهران بر جا گذاشت.

 

 
ردیف تاریخ شهرستان بخش دهستان طول جغرافیائی عرض جغرافیائی نام گروه زیرگروه میزان واحد
۱ ۱۳۳۳/۴/۱۰ تهران     ۵۱۲۴۲۴ ۳۵۴۱۱۴ زراعت مزرعه ۱۰ هکتار
۲ ۱۳۳۳/۴/۱۰ تهران     ۵۱۲۴۲۴ ۳۵۴۱۱۴ تلفات انسانی کشته ۲۱۵۰ نفر
۳ ۱۳۳۳/۴/۱۰ تهران     ۵۱۲۴۲۴ ۳۵۴۱۱۴ تلفات دامی گوسفند ۴۲۰ راس
۴ ۱۳۳۳/۴/۱۰ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱        
۵ ۱۳۳۳/۵/۱۲ شمیرانات رودبار قصران رودبار قصران ۵۱۲۴ ۳۵۴۹        
۶ ۱۳۳۳/۳/۱۸ تهران کن   ۵۱۲۳۲۴ ۳۵۴۱۰۰ سازه خطی راه شوسه ۲۱۰ کیلومتر
۷ ۱۳۳۳/۳/۱۸ تهران کن   ۵۱۲۳۲۴ ۳۵۴۱۰۰ ابنیه خانه ۵ باب
۸ ۱۳۳۳/۳/۱۸ تهران کن   ۵۱۲۳۲۴ ۳۵۴۱۰۰ سازه خطی قنات ۳۴ رشته
۹ ۱۳۳۴/۳/۱۸ تهران کن   ۵۱۲۳۲۴ ۳۵۴۱۰۰ تلفات دامی گوسفند ۹ راس
۱۰ ۱۳۳۴/۳/۱۸ تهران کن   ۵۱۲۳۲۴ ۳۵۴۱۰۰ سازه نقطه‌ای پل ۱۰ دهنه
۱۱ ۱۳۳۴/۳/۱۸ تهران کن   ۵۱۲۳۲۴ ۳۵۴۱۰۰ زراعت زراعت ۴۵۰ هکتار
۱۲ ۱۳۳۴/۳/۱۸ تهران کن   ۵۱۲۳۲۴ ۳۵۴۱۰۰ تلفات انسانی کشته ۳ نفر
۱۳ ۱۳۳۴/۴/۳۰ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ سازه‌نقطه‌ای پل ۲ دهنه
۱۴ ۱۳۳۶/۸/۱۸ تهران مرکزی سیاهرود ۵۱۴۴ ۳۵۴۰ ابنیه خانه ۱۱ باب
۱۵ ۱۳۳۶/۸/۲۸ ری مرکزی   ۵۱۲۶ ۳۵۳۶ ابنیه خانه ۷ باب
۱۶ ۱۳۴۲/۶/۲ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ تلفات انسانی مجروح ۱ نفر
۱۷ ۱۳۴۲/۶/۲ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ زراعت زراعت ۲۰ هکتار
۱۸ ۱۳۴۲/۶/۲ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۴۳ باب
۱۹ ۱۳۴۲/۶/۲ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ سازه خطی راه شوسه ۱۰ کیلومتر
۲۰ ۱۳۴۲/۶/۲ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ تلفات انسانی کشته ۱ نفر
۲۱ ۱۳۴۲/۶/۲ تهران مرکزی سیاهرود ۵۱۴۹ ۳۵۳۷ تلفات انسانی کشته ۹ نفر
۲۲ ۱۳۴۲/۶/۲ تهران مرکزی سیاهرود ۵۱۴۹ ۳۵۳۷ زراعت زراعت ۶۱۰ هکتار
۲۳ ۱۳۴۴/۱۱/۱۴ تهران مرکزی سیاهرود ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۶ باب
۲۴ ۱۳۴۴/۱۱/۱۴ تهران مرکزی سیاهرود ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ تلفات انسانی کشته ۱ نفر
۲۵ ۱۳۴۴/۱۱/۱۴ تهران مرکزی سیاهرود ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ تلفات انسانی مجروح ۱ نفر
۲۶ ۱۳۴۵/۷/۱۲ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۳۰ باب
۲۷ ۱۳۴۷/۲/۱۱ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ تلفات انسانی کشته ۳۱ نفر
۲۸ ۱۳۴۷/۳/۱۱ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۲۸ باب
۲۹ ۱۳۴۷/۳/۱۱ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ سازه خطی راه شوسه ۲ کیلومتر
۳۰ ۱۳۴۷/۳/۱۱ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ تلفات انسانی کشته ۳۱ نفر
۳۱ ۱۳۴۷/۱۲/۲۵ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۱۲ باب
۳۲ ۱۳۴۷/۱۲/۲۵ ری فشاپویه   ۶۱۲۶ ۳۵۳۶ ابنیه خانه ۶۰ باب
۳۳ ۱۳۴۷/۱۲/۲۵ تهران مرکزی   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۵۴ باب
۳۴ ۱۳۴۸/۱۲/۲۵ تهران مرکزی   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۲۴۰ باب
۳۵ ۱۳۴۸/۱۲/۲۵ تهران مرکزی   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱ تلفات دامی گوسفند ۴۱۰ راس
۳۶ ۱۳۴۹/۴/۱۶ تهران مرکزی سیاهرود ۶۱۲۴ ۳۵۴۴ تلفات انسانی کشته ۵ نفر
۳۷ ۱۳۴۹/۹/۷ تهران مرکزی سیاهرود ۶۱۲۴ ۳۵۴۱        
۳۸ ۱۳۵۳/۴/۱۶ تهران مرکزی سیاهرود ۶۱۲۴ ۳۵۴۵   گوسفند    
۳۹ ۱۳۵۳/۴/۳۰ تهران مرکزی سیاهرود ۶۱۲۴ ۳۵۴۱۱۵ تلفات دامی خانه ۲۷۰ راس
۴۰ ۱۳۵۳/۴/۳۰ تهران مرکزی سیاهرود ۶۱۲۴ ۳۵۴۱۱۵ ابنیه زراعت ۲۵ باب
۴۱ ۱۳۵۳/۴/۳۰ تهران مرکزی   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱۱۵ زراعت خانه ۵ هکتار
۴۲ ۱۳۵۳/۱۰/۱۴ تهران مرکزی   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۱۲ باب
۴۳ ۱۳۵۳/۱۲/۶ تهران مرکزی   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه   ۱ باب
۴۴ ۱۳۵۴/۲/۳ تهران مرکزی   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱   کشته    
۴۵ ۱۳۵۴/۱۱/۲۳ تهران مرکزی   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱۱۵ تلفات انسانی خانه ۱ نفر
۴۶ ۱۳۵۵/۳/۱۷ تهران مرکزی   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۷۰ باب
۴۷ ۱۳۵۵/۱۰/۹ تهران مرکزی   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه   ۱۰۰ باب
۴۸ ۱۳۵۶/۳/۳ تهران مرکزی سیاهرود ۶۱۲۴ ۳۵۴۱        
۴۹ ۱۳۵۶/۱۱/۱ تهران     ۶۱۲۴ ۳۵۴۱        
۵۰ ۱۳۵۶/۱۲/۱۶ تهران کن   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱        
۵۱ ۱۳۵۶/۱۲/۲۳ تهران     ۶۱۲۴ ۳۵۴۲        
۵۲ ۱۳۵۸/۲/۲۰ تهران کن   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱        
۵۳ ۱۳۶۰/۲/۱۶ تهران مرکزی   ۶۱۲۴ ۳۵۴۱۱۵        
۵۴ ۱۳۶۰/۵/۳ تهران کن سولقان ۵۱۲۴۱۵ ۳۵۴۲ تلفات انسانی کشته ۲ نفر
۵۵ ۱۳۶۰/۵/۳ تهران کن سولقان ۵۱۲۴۱۵ ۳۵۴۲ سازه نقطه ‌ای پل ۲ دهنه
۵۶ ۱۳۶۰/۵/۳ تهران کن سولقان ۵۱۲۴۱۵ ۳۵۴۲ زراعت گندم ۳۰ هکتار
۵۷ ۱۳۶۰/۵/۳ تهران کن سولقان ۵۱۲۴۱۵ ۳۵۴۲ تلفات انسانی مجروح ۵ نفر
۵۸ ۱۳۶۱/۷/۱۱ شمیرانات رودبارقصران   ۵۱۲۶ ۳۵۴۹ ابنیه خانه ۱۰۱۰ باب
۵۹ ۱۳۶۱/۷/۱۱ شمیرانات رودبارقصران   ۵۱۲۶ ۳۵۴۹ تلفات انسانی کشته ۱۱ نفر
۶۰ ۱۳۶۱/۷/۱۱ شمیرانات رودبارقصران   ۵۱۲۶ ۳۵۴۹ زراعت مزرعه ۴۰ هکتار
۶۱ ۱۳۶۱/۷/۱۷ تهران مرکزی سیاهرود ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۱۱۴۰ باب
۶۲ ۱۳۶۱/۷/۱۷ تهران مرکزی سیاهرود ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ تلفات انسانی کشته ۶ نفر
۶۳ ۱۳۶۱/۷/۱۷ تهران مرکزی سیاهرود ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ تلفات انسانی مجروح ۱۵ نفر
۶۴ ۱۳۶۱/۸/۱۳ تهران مرکزی   ۵۱۲۴ ۳۵۴۱        
۶۵ ۱۳۶۱/۱۰/۱۱ تهران     ۵۱۲۴ ۳۵۴۱۱۵ ابنیه خانه ۷ باب
۶۶ ۱۳۶۱/۱۲/۲۶ شمیرانات لواسانات   ۵۱۴۱ ۳۵۴۷ تلفات انسانی کشته ۱۱ نفر
۶۷ ۱۳۶۱/۱۲/۲۶ شمیرانات لواسانات   ۵۱۴۱ ۳۵۴۷ ابنیه خانه ۵۰  
۶۸ ۱۳۶۱/۱۲/۲۶ تهران لواسانات   ۵۱۴۱ ۳۵۴۷ تلفات انسانی مجروح ۱۵  
۶۹ ۱۳۶۳/۱۱/۱۳ تهران     ۵۱۲۴ ۳۵۴۱        
۷۰ ۱۳۶۳/۹/۱۰ تهران مرکزی سیاهرود ۵۱۲۴ ۳۵۴۱۳۵۵۲        
۷۱ ۱۳۶۳/۱۱/۱۳ تهران کن سولقان ۵۱۲۰ ۳۵۴۱        
۷۲ ۱۳۶۵/۹/۱۵ تهران     ۵۱۲۴ ۳۵۴۵        
۷۳ ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تهران مرکزی   ۵۱۵۲ ۳۵۴۳۰۰        
۷۴ ۱۳۶۶/۱/۱۵ تهران دماوند رودهن ۵۲۰۴۰۰ ۳۵۳۰۰۰ تلفات انسانی کشته ۳۰ نفر
۷۵ ۱۳۶۶/۲/۱ تهران دماوند   ۵۲۱۳۰۰ ۳۵۴۷۱۰        
۷۶ ۱۳۶۶/۵/۴ شمیرانات     ۵۱۴۱۱۹ ۳۵۴۷۱۰ تلفات انسانی مجروح ۶۵۰ نفر
۷۷ ۱۳۶۶/۵/۴ شمیرانات     ۵۱۴۱۱۹ ۳۵۴۷۱۰ تلفات انسانی کشته ۱۷۹ نفر
۷۸ ۱۳۶۶/۵/۴ تهران     ۵۱۴۱۱۹ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۴۹۰ باب
۷۹ ۱۳۶۶/۵/۴ ری     ۵۱۲۴ ۳۵۳۵۴۷ تلفات انسانی کشته ۳۰۰ نفر
۸۰ ۱۳۶۶/۵/۸ تهران     ۵۱۲۶۱۲ ۳۵۴۵        
۸۱ ۱۳۶۶/۷/۱۸ تهران مرکزی   ۵۱۴۲ ۳۵۴۱        
۸۲ ۱۳۶۷/۶/۳ تهران     ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ ابنیه خانه ۱۰۰ باب
۸۳ ۱۳۶۷/۶/۳ تهران     ۵۱۲۴ ۳۵۴۱۱۲ زراعت مزرعه ۱۰ هکتار
۸۴ ۱۳۶۹/۱۲/۱۶ تهران     ۵۱۲۴ ۳۵۴۱۱۸        
۸۵ ۱۳۷۱/۲/۱۸ تهران     ۵۱۲۴ ۳۵۴۷۱۰        
۸۶ ۱۳۷۱/۵/۲۷ شمیرانات     ۵۱۲۴۱۹ ۳۵۴۱        
۸۷ ۱۳۷۱/۶/۸ تهران     ۵۱۲۴ ۳۵۴۱ تلفات انسانی کشته ۲ نفر
۸۸ ۱۳۷۱/۶/۸ تهران     ۵۱۲۴ ۳۵۴۷۱۰ تلفات انسانی مجروح ۴ نفر
۸۹ ۱۳۷۱/۱۲/۳ شمیرانات     ۵۱۴۱۱۹ ۳۵۴۰۰۰        
۹۰ ۱۳۷۴/۲/۳ شمیرانات مرجان   ۵۱۵۲۰۰ ۳۵۴۰۰۰ تلفات انسانی مجروح ۱ نفر
۹۱ ۱۳۷۴/۲/۳ شمیرانات مرجان   ۵۱۵۲۰۰ ۳۵۴۱۱۲ تلفات انسانی کشته ۳ نفر
۹۲ ۱۳۷۴/۲/۳ شمیرانات حصیران   ۵۱۵۲۱۵ ۳۵۴۱۱۲ تلفات انسانی مجروح ۱ نفر
۹۳ ۱۳۷۴/۲/۳ شمیرانات حصیران   ۵۱۵۲۱۵ ۳۵۵۰ تلفات انسانی کشته ۳ نفر
۹۴ ۱۳۷۴/۲/۳ تهران کن سولقان ۵۱۱۱ ۳۵۴۴ زراعت مزرعه ۵۰ هکتار
۹۵ ۱۳۷۴/۲/۳ تهران کن سولقان ۵۱۱۱          

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن