اجتماعی و فرهنگی

پیشرفت ۸۵ درصدی ساماندهی بزرگراه آزادگان

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین نشست تخصصی ارزیابی وضعیت بزرگراه آزادگان با حضور حمیدی فراهانی مدیر کل نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران و شهرداران مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ به میزبانی منطقه ۱۸برگزار  و آخرین اقدمات انجام شده در بحث ایمن سازی و زیباسازی این بزرگراه مهم را مورد ارزیابی قرار گرفت.

وحید نوروزی، شهردار منطقه۱۸درحاشیه این نشست، با بیان اینکه  بزرگراه آزادگان یکی از مهم ترین وحیاتی ترین شریان های اصلی پایتخت به شمار می رودو بحث ایمن سازی این بزرگراه پرتردد از جمله دغدغه های مدیران شهری است گفت: این بزرگراه به طول تقریبی ۴۰کیلومتر از۶منطقه تهران عبورمی کندوبه همین دلیل نقشی تعیین کننده درترافیک پایتخت دارد.

وی با تاکید بر اینکه نشست  به منظور ایجاد یک مدیریت واحدوتصمیم گیرنده دراین بزرگراه می بایست آخرین وضعیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد گفت: خوشبختانه اقدامات موثری در همه مناطق برای ایمن سازی بزرگراه آزادگان انجام شده و همه شهروندان تا پایان سال شاهد تغییرات عمده در تمام مسیر این معبرحیاتی خواهند بود.

شهردار منطقه۱۸ازبرنامه ریزی مدون برای بزرگراه آزادگان خبردادواظهار داشت: مقررشدتاطبق برنامه ریزیهای صورت گرفته،همه طرح هادرسه بخش کوتاه مدت،میان مدت وبلندمدت تعریف و اجرایی شود بطوریکه در بخش کوتاه مدت مواردی همچون نصب گاردریل ها وچراغهای روشنایی دراولویت قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد:دربخش کوتاه مدت تقریبا"اکثرمناطق پیشرفت بالای ۸۵ درصدرا ارائه کرده اندوبه نظر می رسد طی چندهفته آینده بحث نصب گاردیل ها وچراغهای روشنایی درتمام طول بزرگراه آزادگان به اتمام برسد.

نوروزی اتمام طرح نصب گاردریل ها وچراغهای روشنایی بزرگراه آزادگان درمنطقه۱۸راازجمله اقدامات موثر در جهت افزایش ایمنی این معبر مهم دانست و افزود: منطقه ۱۸دراین بخش باسرعت کارخود را انجام داده و به پایان رسانده است. با توجه به اینکه بیشترین طول بزرگراه آزادگان در منطقه ۱۸قراردارد،امابامدیریت جهادی وعزم جدی توانستیم این دو مورد مهم را به سرانجام برسانیم و از دیگر مناطق پیش بیافتیم.

وی ازآغازبخش میان مدت بزرگراه آزادگان در منطقه ۱۸خبرداد و خاطرنشان کرد:هم اکنون طرح زیباسازی و افزایش فضای سبز پیرامون بزرگراه آزادگان درمنطقه ۱۸همراه با دیگر مناطق با سرعت درحال اجرا است. بخش های مهمی از این طرح تا پایان سالجاری به اتمام می رسد تا شهروندان در روزهای نخست سال آینده با چهره ای متفاوت از بزرگراه آزادگان مواجه شوند.

شهردار منطقه ۱۸ همچنین اجرای کمپین آسمان آبی، زمین پاک را یکی ازاولویت های مهم دربزرگراه آزادگان خواند و گفت: بزرگراه آزادگان جزو  معابر اولویت دار برای اجرای پروژه خط سفید خواهد بود. درحال حاضرمطالعات جدی برای اجرایی شدن این طرح در حال انجام است و پس از تغییرات، اصلاحات هندسی و خط کشی ها ونصب دوربین های ویژه راه اندازی خواهد شد.

ارتقای سطح ایمنی، زیباسازی و افزایش سطح فضای سبز پیرامونی بزرگراه آزادگان از جمله اقداماتی است که در دست اقدام تمتمی مناطق پهنه جنوب تهران قرار دارد و امید است تا پایان سال آینده در بخش های میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده گام های اساسی برداشته شود.

حمیدی فراهانی، مدیرکل نظارت وپیگیری امور مناطق شهرداری تهران درابتدای این جلسه، گزارشی از عملکرد وپیشرفت پروژه های مربوط به بزرگراه آزادگان راقرائت کردکه درتعریف پروژه کوتاه مدت،شهرداری منطقه ۱۸ در بخش نصب گاردریل های حاشیه بزرگراه و نصب چراغ های روشنایی درمسیرهای کندرو باپیشرفت ۱۰۰ درصدی در صدر مناطق ۶گانه درگیربابزرگراه آزادگان قرار گرفت.

مدیرکل نظارت وپیگیری امور مناطق شهرداری تهران همچنین افزایش دوربین های ثبت سرعت در بزرگراه آزادگان طی یک سال آینده خبرداد و از معاونان حوزه های سه گانه درخواست کرد تا درجلسه آتی که با حضور دکتر عیسی شریفی، معاون امور مناطق شهرداری تهران برگزار می شود آمار دقیقی از وضعیت پیشرفت در بخش های حمل ونقل و ترافیک، فنی و عمرانی و خدمات شهری مرتبط با بزرگراه آزادگان ارائه دهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن