اجتماعی و فرهنگی

صالحی امیری: مردم معیار سنجش عملکرد شهرداری هستند/شهردای، دولت نیست!

به گزارش شورا‌آنلاین، رضا صالحی امیری، حضور محمد علی نجفی در شهرداری تهران را فرصت طلایی برای شکوفایی شهر تهران دانست و گفت:  باور دارم حضور ایشان می تواند منشا تحولی برای این کلانشهر باشد؛ با پشتوانه و تجربه طولانی، صداقت، شفافیت و پاکدستی که در ایشان شاهد هستیم این باور را داریم که می توان با همت، جسارت، شفافیت و پاکدستی تحول اساسی را در کلانشهر تهران داشته باشیم.

وی با اشاره به سیاست های سال ۹۷ شهرداری تهران، گفت: یک تفسیر ناصوابی در اذهان وجود دارد که فعالیت فرهنگی را با فعالیت تبیلغی یکسان می دانند این در حالی است که نخستین ویژگی فعالیت فرهنگی انسجام بخشی در سطح جامعه مخاطب است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه «فعالیت فرهنگی باید بتواند اقوام، گویش ها و زبان های مختلف را در کنار هم قرار داده و بین انسان هایی که در این شهر زندگی می کنند همدلی، همنوایی و همگرایی ایجاد کند» گفت: فعالیت فرهنگی باید بیانگر شهری باشد که زیست فرهنگی در آن مشهود باشد.

صالحی امیری هویت سازی را دومین ویژگی فعالیت فرهنگی دانست و گفت: این کلانشهر دارای یک تبار تاریخی و هویت دینی و ملی است هر فعالیت فرهنگی باید در جهت ارتقای این کلانشهر باشد.

وی سومین ویژگی کار فرهنگی را سازگاری میان اجزای جامعه عنوان و تصریح کرد:  وجه چهارم فعالیت فرهنگی، شخصیت آفرینی است از این منظر کار فرهنگی باید به ارتقای شخصیت شهروندان منجر شود. اگر این چهار عنصر انسجام بخشی، سازگاری ،هویت بخشی و شخصیت سازی را به عنوان عناصر اصلی در کار فرهنگی تلقی نکنیم، در آن شرایط کار ما تبلیغی است.

به گفته صالحی امیری کار تبلیغی یک کار زودگر و فاقد اثربخشی طولانی است اما کار فرهنگی به معنی کار اثربخش و ماندگار خواهد بود.

 

تغییر نگرش در حوزه فعالیت های فرهنگی 

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران  با بیان اینکه «در سال ۹۷ نیازمند یک تغییر نگرش در حوزه فعالیت های فرهنگی هستیم»، تاکید کرد: کار اجتماعی باید به ارتقای سرمایه، رضایت، امنیت، اخلاق و سلامت اجتماعی منجر شود در غیر این صورت نباید آن را یک فعالیت اجتماعی دانست. با این نگاه برای تهران ۱۴۰۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی را تبیین و ابلاغ خواهیم کرد.

وی افزود: در تهران ۱۴۰۰ چشم انداز فرهنگی که انتخاب کردیم عبارت است از شهری انسان مدار، فضیلت گرا، اخلاق محور، دارای شاخص های زیست انسانی و فرهنگی، سازگار با فرهنگ انسانی و ملی، اصلاح سبک زندگی، ترویج سلامت اجتماعی ،توسعه آموزش شهروندی، گسترش نقش نهاد های مردمی و محلی و توانمند سازی اقشار آسیب پذدیر و توجه ویژه به ترویج امور دینی و قرآنی، تقویت همبسنگی، انسچام و نشاط اجتماعی در میان شهروندان ساکن در کلانشهر تهران است.

صالحی امیری یادآور شد : الزاما نیازمند تغییر نگاه در برنامه های فرهنگی هستیم بنابر این باید از حجم گسترده فعالیت های فرهنگی بکاهیم و به فعالیت های عمیق و اثربخش بپردازیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران سیاست فرهنگی شهرداری در سال ۹۷ را مبتنی بر شهر انسان مدار و اخلاق محور معرفی کرد و ابراز داشت:  در این سیاست ما در ۱۴۰۰ به دنبال شهری هستیم که کلیه شاخص های توسعه انسانی و زیست شهری در آن رشد و ارتقا پیدا کند؛ در سال ۱۳۹۷ به دنبال جامعه ای هستیم که با ارتقای سرمایه اجتماعی با افول و کاهش آسیب های اجتماعی مواجه شود از این منظر کلیه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باید مبتنی بر شاخص های توسعه انسانی و اسلامی باشد.

وی دومین ویژگی فعالیت فرهنگی را انطباق با ماموریت های ذاتی شهرداری نامید و گفت: حجم زیادی از فعالیت های جاری با ماموریت های ذاتی انطباق ندارد، شهرداری یک دولت نیست. شهرداری برنامه منسجمی دارد باید از این حجم گسترده فعالیت ها کاسته شود و به عمق و اثر بخشی بپردازیم.

 

۱۴ ماموریت فرهنگی شهرداری

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران  تاکید کرد: ما در سال ۹۷ حداکثر ۱۰ اولویت برای مجموعه مناطق، نواحی، سراهای محله و همه سازمان های تابعه ابلاغ می کنیم که بر اساس آن باید برنامه ها تبیین و تدوین شود. در ادامه برنامه های بدون ارزیابی اثربخشی قطعا در فضای سال آینده مورد تصویب قرار نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه نیازمند یک ساز و کار جدید برای حوزه فرهنگی و اجتماعی هستیم، عنوان کرد: ۱۴ ماموریت اصلی در این حوزه تعریف کردیم اما برای رسیدن به این گفتمان اعلام شده ضروری است بعضی از الزامات را طی کنیم. 

صالحی امیری خاطر نشان کرد: باید باور کنیم از سطح به عمق حرکت کنیم و از نظام تبلیغاتی، مناسک گرایی و مناسبت گرایی به نظام معرفتی و اثربخشی حرکت کنیم؛ همچنین باید از تکرار و عادت به خلاقیت و نوآوری رو بیاوریم.

وی ادامه داد: باید از باید ها به باورها عبور کنیم چرا که نظام باید ها در چهار دهه گذشته ما را به مقصد و  مقصود در حوزه فرهنگی نرسانده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران  با بیان اینکه «شهروندان تهرانی بیش از هر چیز دیگر امروز به گسترش باورها نیاز دارند و باید ها چاره مشکل فرهنگی تهران نیست» اظهار کرد:  باید از نظام رسمی به مردم سالاری، از تصدی گری به تولی گری، از مونولوگ به گفت وگوی فرهنگی در میان شهروندان، از جزایر مستقل به مجموعه منسجم، از مدیریت جزیره ای به مدیریت یکپارچه و همبسته و از نظام بسته به نظام باز فرهنگی و اجتماعی حرکت کنیم.

 

رضایت شهروندان، معیار فعالیت های شهرداری

وی با تاکید بر اینکه « معیار همه فعالیت های شهرداری باید رضایت مردم باشد» عنوان کرد: شهر متعلق به مردم است نه برج سازان و مال سازان، از این منظر الگوی توسعه انسانی در شهر مبتنی بر رضایت اجتماعی خواهد بود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: قطعا مخالف توسعه کالبد شهر نیستیم اما باور دارم اگر تهران را گسترش دهیم، جز حرکت فیزیکی مبتنی بر افزایش سطح کالبدی شهری هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. شهر مبتنی بر انسان هایی است که در آن زیست می کنند در این حوزه رضایت شهروندان الگوی اصلی تدوین و تنظیم برنامه جدید خواهد بود.

صالحی امیری توسعه مناسبات انسانی و اسلامی را یکی از اهداف شهرداری تهران نامید و گفت: باید به عدم مداخله در روند زندگی طبیعی فرهنگی مردم توجه کنیم چرا که جامعه تهران از گذشته های تاریخی خودش دارای زیست فرهنگی طبیعی و عرفی بوده استغ از این رو نباید متغیر مداخله گر در این حوزه باشیم بلکه باید پشتیبان مردم باشیم و حمایت مردم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مدیریت یکپارچه به معنی ادغام نیست بلکه به معنی انسجام در سیاست ها و فعالیت ها خواهد بود، به بیان ویژگی های شهر با زیست فرهنگی پرداخت.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: در شهری که زیست فرهنگی حاکم نیست هر روز بد اخلاقی گسترش پیدا می کند در مقابل در شهر دارای زیست فرهنگی سازگاری مشهود است. همچنین احساس امنیت، نشاط اجتماعی، امید به آینده، رضایت، اعتماد اجتماعی، خانواده مستحکم و سلامت اجتماعی مشاهده می شود. اما جای سوال است که امروز آیا تهران دارای ویژگی ای زیست فرهنگی است یا خیر؟

 

ارتقای هویت شهر و شهروندان

وی در پایان به بیان اولویت های ۱۰ گانه شهرداری تهران در سال ۹۷ پرداخت و گفت:  توجه به ارتقای هویت شهر و شهروندان، توجه به انسجام میان جامعه و اجزای آن و به رسمیت شناختن تنوع و تکثر فرهنگی در عین وحدت از جمله این اولویت ها است.

صالحی امیری توجه اساسی به امنیت، سازگاری اجتماعی و کاهش سطح خشونت و ناسازگاری را از دیگر اولویت ها دانست و گت: آمار رسمی در سال ۹۴ نشان می دهد که در تهران ۵۰۰ هزار نزاع منجر به جرح رخ داده است؛ این خشونت بیانگر آن است که شهر چهره نرمی ندارد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اصلاح سبک زندگی را اولویت چهارم عنوان کرد و گفت: استحکام خانواده به عنوان یکی از اصلی ترین مسایل در کلانشهر تهران خواهد بود، چرا که خانواده اصلی ترین کانون بقای جامعه است. از این منظر باید سرمایه گذاری جدی برای استحکام خانواده داشته باشیم.

وی در پایان ارتقای اخلاق شهری و شهروندی، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی، توجه به انسان به عنوان محور برنامه ها و ترویج فعالیت های دینی را به عنوان دیگر موارد اولویت های ۱۰ گانه شهرداری تهران برشمرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا