سیاسی

دولت به زوج‌های جوان یارانه مسکن می‌دهد

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین هیات دولت تضمین بخشی از سود بالغ بر دو میلیون و ۱۶۰ هزار وام کم بهره تامین و ودیعه مسکن را برای اقشار کم درآمد و زوج‌های جوان تصویب کرد.

بنا بر مصوبه هیات دولت به منظور احیاء و نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیر رسمی و تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و زوج های جوان تا سقف ۱.۸ میلیون واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم صورت می گیرد.

از این تعداد وام مسکن یک میلیون ۴۴۰ هزار فقره مربوط به وام تامین مسکن و ۳۶۰ هزار فقره مربوط به ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت‌های فرسوده است که تا پایان برنامه ششم بانک مرکزی موظف است سالانه تا سقف ۳۰۰ هزار فقره از این نوع وام‌های مسکن را به متقاضیان پرداخت کند.

البته بنا بر مصوبه دولت سقف وام ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت‌های فرسوده سالانه حداکثر ۶۰ هزار فقره خواهد بود و باقی این تسهیلات تا سقف ۳۰۰ هزار فقره به تسهیلات تامین مسکن اختصاص می یابد.

بنا بر مصوبه دولت سقف تسهیلات تامین مسکن در کلانشهرها ۵۰ میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرستانهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است، دولت برای سال ۹۳ معادل ۹ درصد از سود این تسهیلات را توسط بانک مرکزی تضمین کرده و باقی مانده سود تسهیلات تا سقف سود تسهیلات مسکن بر عهده دریافت‌کنندگان خواهد بود و تعیین یارانه سود تسهیلات فوق در سالهای ۹۴ به بعد توسط هیات دولت تعیین خواهد شد.

در مورد میزان تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت‌های فرسوده نیز در کلانشهرها رقم ۲۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۵ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۱۰ میلیون تومان تعیین شده که تنها ۱۰ درصد از سود این تسهیلات توسط دریافت کنندگان به بانکها پرداخت خواهد شد و باقی سود تسهیلات توسط بانک مرکزی تضمین و به بانکهای عامل پردخت خواهد شد.

هیات وزیران محل تامین یارانه سود تسهیلات فوق را اعتبارات قانون هدفمندی یارانه ها تعیین کرده است.

در این میان وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف شده است در قالب یک موافقتنامه با وزارت راه و شهرسازی گروه‌های هدف و مشمولین دریافت تسهیلات کم بهره فوق را تعیین کند که در ادامه همین مصوبه تعیین گروه هدف را از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی مردم نهاد اقدام کند. البته لازم به ذکر است این تسهیلات مشمول کسانی خواهد بود که پیش از این از تسهیلات مشابه استفاده نکرده باشند.

وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است براساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی نسبت به توزیع استانی تسهیلات فوق با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام کند و عهده‌دار نظارت بر ساخت و ساز بافتهای فرسوده در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.

 

متن مصوبه هیات دولت به شرح ذیل است؛

 

هیئت وزیران در جلسه ۲۳/ ۷/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۰۲/۱۰۰/۳۸۲۴۶ مورخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

در اجرای مواد (۱۷۱) و (۱۷۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

– – مصوب ۱۳۸۹- و در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

-مصوبه ۱۳۸۷- و قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری

– مصوب ۱۳۸۹- و به منظور احیای نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده ، نا کارآمد و سکونتگاه‌های غیر رسمی و تامین مسکن گروه های کم‌درآمد و زوج های جوان تا سقف یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدامات زیر انجام می شود:

۱- میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلان شهرها، پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال ، مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت ، چهارصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال و سایر شهرها سیصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال است.

۲- متن زیر جایگزین ماده (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۲۱۷۴/ت۴۸۶۳۷ه مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۲ می شود و دو تبصره به عنوان تبصره های۳و ۴ به ماده مذکور الحاق می گردد:

ماده ۶- میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی در کلانشهرها، دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر ۲۰۰) ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر ،یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰ر۱۵۰) ریال و سایر شهرها ، یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال تعیین می شود.

تبصره ۳- ده درصد از سود تسهیلات موضوع این بند بر عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۴- تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال شصت هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم توسعه، سیصد و شصت هزار واحد تعیین می‌شود.

۳- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است به میزان نه درصد سود تسهیلات موضوع بند یک و مابه التفاوت سود ده درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت موضوع بند۲ تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال ۱۳۹۳ را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها و در سال ۱۳۹۴ پس از پیش‌بینی در لایحه بودجه سنواتی و تصویب نهایی آن برای پرداخت به بانک های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر نماید. یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال های بعد توسط هییت وزیران تعیین خواهد شد.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این تصویب نامه نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه هر یک در هر سال به تعداد سیصدهزار واحد و در مجموع یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام نماید.

۵- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است در قالب تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناسایی گروه های هدف موضوع این تصویب نامه از طریق سازمان تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی مردم نهاد اقدام نماید.

تبصره- پرداخت تسهیلات و یارانه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت زوج های جوان، گروه‌های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار است که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند.

۶-وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران)مکلف است بر اساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ( به تفکیک بانک های عامل تعیین شده ) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری ؛ معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۸/ ۸ / ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت راه وشهرسازی – وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن