اجتماعی و فرهنگی

خط ۱۶۹۰ برای شکایت از زیرمیزی پزشکان امروز افتتاح می‌شود

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین وزیر بهداشت به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات در بخش سلامت و رسیدگی به شکایات از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش سلامت کشور، "شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را ابلاغ کرد.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت این شیوه نامه در اجرای بندهای ۲  ، ۵، ۷ ، ۹  ، ۱۱ و ۱۲ سیاست‏های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۸ و ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده ۱ قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احکام بخش سلامت قانون برنامه پنج‏ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ، ماده ۴۵ قانون سازمان نظام پزشکی و تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت ۵۰۹۸۲ هـ مورخ ۱/۷/۹۳ هیات وزیران ابلاغ شده است .

بر اساس این شیوه نامه هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیئت وزیران به هر طریقی از جمله قید خدمات ارائه نشده در صورت حساب بیمار ،دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی هرگونه دریافتی خارج از بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود بابت ارائه خدمات در این موسسات، عقدهرگونه قرارداد یا پرداخت بالاتر از تعرفه های مصوب هیئت وزیران توسط سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی خریدار خدمات سلامت و هرگونه تبانی مالی بین موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به ضررگیرندگان خدمات تخلف محسوب می شود.

بر اساس این شیوه نامه در صورت وقوع تخلف در هر یک از مراکز خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی،  مراکز دولتی وابسته به دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی و نیز تخلف پزشکان شاغل در بخش خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی، مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است.

متن کامل این شیوه نامه به شرح زیر است:

شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

در اجرای بندهای ۲  ، ۵، ۷ ، ۹  ، ۱۱ و ۱۲ سیاست‏های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۸ و ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده ۱ قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احکام بخش سلامت قانون برنامه پنج‏ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ، ماده ۴۵ قانون سازمان نظام پزشکی و تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت ۵۰۹۸۲ هـ مورخ ۱/۷/۹۳ هیات وزیران و به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات در بخش سلامت و رسیدگی به شکایات از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش سلامت کشور، "شیوه نامه اجرایی بسته  نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت" به شرح پیوست جهت اجرا از تاریخ ۱۵/۸/۹۳ ابلاغ می شود.

شمول شیوه نامه:

کلیه پزشکان و دست اندرکاران حرف پزشکی  و کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه وسازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی خریدار خدمات سلامت .

تعریف تخلفات:

منظور از تخلف در این شیوه نامه موارد ذیل می باشد:

۱-هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیئت محترم وزیران به هر طریقی از جمله قید خدمات ارائه نشده در صورت حساب بیمار

۲-     دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی

۳-     هرگونه دریافتی خارج از بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود بابت ارائه خدمات در این موسسات

۴-     عقدهرگونه قرارداد یا پرداخت بالاتر از تعرفه های مصوب هیئت محترم وزیران توسط سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی خریدار خدمات سلامت .

۵-     هرگونه تبانی مالی بین موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به ضررگیرندگان خدمات

نحوه رسیدگی به تخلفات و شکایات:

۱-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر روش های موجود، می‏توانند از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۶۹۰ یا ثبت شکایت در سایت اینترنتی www.1690.ir  شکایات خود را اعلام و کد رهگیری دریافت نمایند.

۲- شروع رسیدگی به شکایات از طریق دریافت اطلاعات از سامانه تلفنی یا اینترنتی و یا مراجعه شاکی  و یا گزارش مراجع ذیصلاح خواهدبود.

۳- شکایات مزبور پس از دریافت از سوی مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات حداکثر ظرف دو روزکاری،ضمن اعلام موضوع به شاکی، جهت تکمیل مستندات وتهیه گزارش نظارتی به کمیته کارشناسی ستاد استانی ارجاع می شود و کمیته کارشناسی حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پرونده را تکمیل و به دادسرای انتظامی نظام پزشکی شهرستان و کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی ارسال می نماید.

تبصره۱: در صورتی که پزشک مشتکی عنه کارمند (رسمی ، پیمانی و قراردادی) دولت باشد، همزمان پرونده به رئیس دانشگاه یا رئیس سازمان مربوطه در استان ارجاع می شود.

تبصره ۲: در صورتی که شکایت واصله به مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با موضوع این شیوه نامه نباشد، مراتب حداکثر طی ۲ روز به اطلاع شاکی رسانده خواهد شد.

۴- مراجع رسیدگی شامل هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی، کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور درمانی وبهداشتی، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تدابیر لازم را جهت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های موضوع این دستورالعمل معمول خواهندداشت. و پس از صدور رای  علاوه بر طرق قانونی موجود از طریق سامانه هم به شاکی اطلاع رسانی می شود.

اعمال اختیارات قانونی:

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و سایر واحدهای تابعه و وابسته و نیز سازمان نظام پزشکی در اعمال اختیارات قانونی خود ، گزارش های واصله در خصوص تخلفات احراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی (موضوع این شیوه نامه ) را در موارد ذیل لحاظ کنند:

مراکز خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی:

۱-      جلوگیری از صدور پروانه جدید به منظور توسعه مرکز

۲-      لغو پروانه مسئول فنی

۳-      کاهش امتیاز یا درجه اعتباربخشی

۴-      عدم موافقت با توسعه تجهیزات سرمایه ای

۵-      لغو قرارداد از سوی بیمه های پایه و تکمیلی

 

مراکز دولتی وابسته به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی:

۱-      قطع پاداش و امتیازهای مدیریتی رییس و سایر مدیران بیمارستان حسب مورد

۲-      لغو پروانه مسئول فنی

۳-    عزل رئیس و سایر مدیران بیمارستان حسب مورد

۴-      معرفی مدیران به هیئت های تخلفات اداری کارکنان یا هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی حسب مورد

پزشکان شاغل در بخش خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی:

۱-      ارجاع پرونده به هیئت انتظامی نظام پزشکی شهرستان

۲-      ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۱ و تعزیرات حکومتی

۳-      عدم تمدید پروانه مطب از  سوی نظام پزشکی

۴-      لغو پروانه مسئول فنی مؤسسات درمانی از کمیسیون ماده ۲۰

۵-      عدم تاًیید صلاحیت حرفه ای جهت تاسیس مراکز درمانی از کمیسیون ماده ۲۰

۶-      لغو قرارداد بیمه های پایه و تکمیلی از سازمانهای بیمه گر

۷-      گزارش برای تشکیل پرونده ویژه در دوایر مالیاتی اداره دارایی

پزشکان شاغل در مراکز دولتی وابسته به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی:

علاوه براعمال اقدامات انضباطی مربوط به پزشکان شاغل در بخش خصوصی و خیریه ،  موارد اعمال اختیارات قانونی ریاست دانشگاه/ دانشکده عبارتند از:

۱-      عدم ارتقا مرتبه و ترفیع پایه پزشکان عضو هیئت علمی

۲-      عدم ترفیع پایه پزشکان غیر هیئت علمی

۳-      عدم انتصاب در سمت های مدیریتی دانشگاه(معاونت دانشگاه، ریاست یا معاونت دانشکده ها،مدیریت مراکز تحقیقاتی و پژوهشی،ریاست یا معاونت شبکه بهداشت درمانی، ریاست یا معاونت بیمارستان ، مدیریت گروه، ریاست بخش و….).

۴-      عدم عضویت در شوراها وکمیته های وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی،هیئت های بورد تخصصی و فوق تخصصی، ریاست و دبیری همایشهای علمی و عضویت در هیئت مدیره انجمنهای علمی تخصصی

۵-      عدم موافقت با ماموریت های آموزشی و فرصت های مطالعاتی

۶-      تقلیل یا قطع پاداش های مالی و کارانه بیمارستانی

۷-      جابجایی محل خدمت پزشکان مشمول خدمات قانونی

۸-      آماده به خدمت نمودن پزشکان و کارکنان غیر هیئت علمی موضوع ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۹-      اعمال مجازات های بندهای ج (کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه) و ( انفصال موقت از یک ماه تا یک سال ) و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت ماده ۱۲ آن قانون

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا