اجتماعی و فرهنگی

فروردین۹۵ و افزایش۲۰درصدی معاملات مسکن

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال » که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

در این گزارش آمده است:

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵ هزار و ۹۱۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۴.۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن ۲۰.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

گزارش ذیل صرفًا معطوف به بررسی حوزه « تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» است.

* حجم معاملات مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵.۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ افزایش نشان می دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که و احدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۲.۵ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند سهم مزبور در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۴، ۲.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حس مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۰ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۴، ۲ و ۱۴ به ترتیب با سهم ۹.۵، ۸.۴ و ۶.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است ۶۸.۷ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۱۰، ۱۵، ۸، ۱۱، ۷ و ۱۸) بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۱.۳ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

* تحولات قیمت مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی شهر تهران ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱ (معادل ۵.۸ درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۱۴ (معادل ۵.۹) درصد تعلق دارد.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۴.۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

** سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

* توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۵ الی ۳۰ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۴.۷ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۳۰ الی ۳۵ میلیون ریال به ترتیب با سهم ۱۳.۵ و ۱۳.۲ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این ماه ۲۸.۹ درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از ۴۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا اختصاص داشته است. شایان ذکر است توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود ۶۲.۲ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (۳۹.۹ میلیون ریال) معامله شده‌اند.

* توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵.۸ درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۵.۲ و ۱۴.۰ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۷.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

* توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰۰ تا ۱۳۰ و ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان هر کدام با اختصاص سهم ۱۰.۶ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش ۱۶۰ تا ۱۹۰ و ۱۹۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص ۸.۹ و ۸.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۶.۷ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲۸۰ میلیون تومان اختصاص داشته است و ۵.۷ درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از ۹۸۰ میلیون تومان داشته‌اند. این سهم‌ها در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به ترتیب معادل ۶۲.۲ و ۴.۹ درصد بود.

* تحولات اجاره بهای مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌ شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

خاطرنشان می‌‌کند سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸.۴ درصد است.

* جمع‌بندی

حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۵.۹ هزار واحد مسکونی و ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۲۰.۴ و ۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

هر چند در فروردین ماه سال جاری حجم معاملات مطابق روال همه ساله و تحت‌تأثیر تعطیلات نوروز با کاهش محسوسی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ مواجه گردید، با این حال تعداد معاملات انجام شده در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، حکایت از تداوم رونق معاملاتی حاکم شده بر بازار مسکن از ابتدای زمستان سال ۱۳۹۴ دارد.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ نیز مؤید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا