اجتماعی و فرهنگی

مدیرکل برنامه وبودجه شهرداری تهران خبر داد: پیاده سازی استراتژی«حاکمیت شفافیت و انضباط مالی» در بودجه سازمان ها و شرکت ها

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از اجرای شفافیت، انضباط مالی و نظارت پذیری بر بودجه سازمان ها، شرکت ها خبر داد و گفت: استراتژی کلان ما برای پیاده سازی حاکمیت انضباط مالی به عنوان یکی از سیاست های ۱۲گانه شهردار تهران، ایجاد تحول در نظام بودجه ریزی در شهرداری تهران بوده است. به دنبال ایجاد محدودیت یا خدشه در ساختار فعلی نیستیم بلکه درصدد تقویت شفافیت مالی، تحقق عدالت محوری و ارتقای انضباط مالی در مجموعه شهرداری هستیم تا فارغ از اعمال سلایق مدیریتی،کمک کنیم چرخه مدیریت، کنترل و نظارت بر بودجه تمام بخش های شهرداری تهران به درستی هدایت شود.

به گزارش شوراآنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران، امیر شهرابی در نشست هم اندیشی مدیران برنامه و بودجه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران و مدیران ادارات کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونتهای ستادی اظهارداشت: این هم اندیشی در سطح مدیران بودجه و در راستای تعامل و هماهنگی در اجرای بودجه سازمانها و شرکتها و نظارت برآن تشکیل شده تا افرادی که درگیر اجرا هستند در جریان امور و فرایندها قرار گیرند و هم مسائل و دغدغه ها در سطح کارشناسی مطرح شود تا پیشبرد استراتژی بودجه ای در سازمانها و شرکت ها با کمترین چالش پیش برود.

وی با اشاره به تغییر ساختار بودجه سازمانها و شرکتها در سال ۱۴۰۲، گفت: با توجه به تغییر رویکرد مدیریت شهری که در حوزه بودجه ریزی اتفاق افتاد در سال گذشته ساختار بودجه سازمانها و شرکت ها را بازنگری کردیم.
شهرابی به اقدامات ۱۰گانه اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران برای ساماندهی نظام بودجه ریزی و اصلاح فرآیندهای موجود درسازمان ها و شرکت ها اشاره کرد وافزود: اصلاح نظام بودجه ریزی در راستای ایجاد شفافیت، انضباط مالی و نظارت پذیری بر بودجه سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته شهرداری تهران و با هدف ارتقای نظم وانضباط مالی، ایجاد شفافیت و وحدت رویه‌ در فرایندهای بودجه و مالی، تخصیص بهینه منابع و افزایش کنترل بودجه، از سال گذشته آغاز شد و در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران تجلی یافت.

وی به حاکمیت انضباط مالی به عنوان یکی از سیاست های ۱۲گانه شهردار تهران اشاره و تصریح کرد: برنامه کلان ما برای پیاده سازی این سیاست، ایجاد تحول در نظام بودجه ریزی در شهرداری تهران بوده است. ما به دنبال ایجاد محدودیت یا خدشه در ساختار فعلی نیستیم بلکه درصدد تقویت شفافیت مالی، تحقق عدالت محوری و ارتقای انضباط مالی در مجموعه شهرداری هستیم تا فارغ از اعمال سلایق مدیریتی و با حاکمیت انضباط سازمانی و مدیریتی،کمک کنیم چرخه مدیریت، کنترل و نظارت بر بودجه تمام بخش های شهرداری تهران به درستی هدایت شود.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران، ساماندهی فرایند بودجه ریزی سازمان ها و شرکت ها را مقدمه چینی برای بودجه ریزی سال آتی دانست و اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی ما، سال ۱۴۰۱فراهم سازی زیرساختها، سال ۱۴۰۲ تغییر فرایندها و سال ۱۴۰۳ تدقیق بودجه ای صورت می گیرد و طی فرایند ۳ ساله چارچوب سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران مشخص و شفاف خواهد شد.

وی بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران را ۶۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شامل ۴۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی شهرداری و ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی سازمان ها وشرکت ها اعلام کرد و افزود: سازمانها و شرکت ها سهم بزرگی از بودجه عمومی شهرداری تهران را دارند. به طوری که از رقم ۳۵ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان بودجه سرمایه ای امسال شهرداری تهران، ۸۰ درصد بودجه به سازمانها و شرکتها اختصاص یافته است. بنابراین تمرکز نظارتی شهرداری تهران و مدیریت شهری باید در چارچوب سازمانها و شرکتها صورت گیرد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به بازدیدهای چهارشنبه‌های همدلی واتحاد از سازمانها و شرکتها گفت: این بازدید ها برای نخستین بار در راستای ایجاد هماهنگی و رفع موانع اجرای بودجه در حال انجام است. تاکنون از ۱۲سازمان و شرکت شامل شرکت های شهر آفتاب، اتوبوسرانی، راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، برج میلاد، بهره‌برداری مترو و نوسازی عباس آباد و همچنین سازمانهای مدیریت پسماند، بازنشستگی، پیشگیری و مدیریت بحران، ورزش،آتش‌نشانی و فاوا بازدید کرده ایم و مابقی نیز انجام خواهد شد.

وی با اشاره به پرهیز از نگاه بخشی در حوزه برنامه ریزی و بودجه گفت: شرکتها و سازمانهای تابعه، متمایز از شهرداری نیستند. ما همه مجموعه شهرداری را یک خانواده درنظر می گیریم و بر این اساس تصمیم گیری می کنیم. بنابراین مدل بودجه ریزی جدید سازمانها و شرکت ها در راستای ایجاد شفافیت و واقعی سازی بودجه آنها ایجاب می کند فرایند اجرای کار به صورت تعاملی و ارتباط دوسویه بین ستاد و سازمان ها-شرکت ها پیش برود.
شهرابی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار تطبیق ساختار بودجه بندی سازمانها و شرکت ها با ساختار بودجه شهرداری تهران صورت گرفته، اظهار امیدواری کرد که نتایج جلسات مشترک با معاونت مالی در خصوص کدینگ درآمدی سازمان ها و شرکت ها، به تدوین گزارش تفریغ بودجه تلفیقی تا پایان سال ۱۴۰۲ منجر شود.

کامران سلطانی، معاون نظارت بر اجرای بودجه ستاد، سازمان ها و شرکت ها اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران نیز گزارشی از ثبت بروز و به‌موقع عملکرد مصارف در سامانه مالی توسط سازمانها و شرکت های زیرمجموعه حوزه شهردار تهران و حوزه معاونت های امور اجتماعی و فرهنگی، شهرسازی و معماری، خدمات شهری و محیط زیست، برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک و مالی و اقتصاد شهری ارائه داد.

وی همچنین موضوعاتی چون تفکیک ردیف‌های حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، نحوه مدیریت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و ایجاد ارتباط ردیف‌های بودجه مصوب با عملیات تامین، تعهد و هزینه در سامانه مالی را برای مدیران بودجه سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران تشریح نمود و بر ضرورت انجام کنترل‌های لازم  توسط قائم مقامان ذیحساب و حسابرسان داخلی مستقر در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تاکید کرد.

در ادامه مدیران بودجه سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران نیز پرسش ها، مسائل و دغدغه های خود را در خصوص موارد یاد شده، مطرح کردند.
در این نشست، بر لزوم بازنگری بودجه برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها (مترو، شرکت واحد، کننترل کیفیت هوا و…)، ثبت بروزوبه‌موقع عملکرد اعتبارات در سامانه مالی، تفکیک ردیف‌های حقوق و مزایای مستمروغیرمستمر، مدیریت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، انجام کنترل‌های لازم توسط قائم مقامان ذیحساب و حسابرسان داخلی مستقر در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ایجاد ارتباط ردیف‌های بودجه مصوب با عملیات تامین، تعهد و هزینه در سامانه مالی نیز تاکید شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا