اجتماعی و فرهنگیصفحه اصلی

گزارش فارس از جزئیات اصلاح ساختار و حذف معاونت های شهرداری تهران

لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران بعد از تاخیر فراوان بالاخره به شورا ارسال شد. در این لایحه معاونت امور مناطق حذف و معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی با هم ادغام شدند.

به گزارش شوراآنلاین، در دی ماه سال ۹۷ شورای اسلامی شهر تهران طرح کاهش معاونت‌های شهرداری را با ۱۰ رای موافق و ۹ رای مخالف به تصویب رساند.

ارسال لایحه با ۶ ماه تاخیر

با ۶ ماه تاخیر بالاخره شهرداری تهران این لایحه را به شورا ارایه کرد. این لایحه به محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با موضوع لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری ارسال شد.

در این نامه آمده است: در اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری سازمان‌ها، شرکت‌‌های تابعه و ساماندهی مجدد مناطق شهردار تهران ابلاغی به شماره ۶۰.۲۵۰۸.۲۹۷۳۵ مورخ ۱۲ دی ۹۷ لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران ملزم به گزارش توجیهی با قید یک فوریت برای سیر مراحل تصویب در شورای شهر تهران تقدیم می‌شود.

این نامه به امضای پیروز حناچی شهردار تهران در تاریخ سوم دی ماه ۹۸ به شورا ارسال شده است.

در این لایحه آمده است همانگونه که نظریه پردازان سازمانی، سازمان را به مانند موجودی قلمداد می کنند ساختار سازمان به عنوان موجود زنده به شمار می‌رود که همواره باید با سازوکارهای نگهدارنده و سازش دهنده برای بقا و داشتن کارکرد درست آن تلاش کرد.

بر این اساس ساختار سازمانی به همان اندازه که باید پایدار باشد باید بر پایه نیازها تغییر یابد. اگر یک ساختار سازمانی به درستی طراحی شده باشد می‌تواند با گذشت زمان کارکردهای خود را از دست دهد و یا کارکردهای نادرست پیدا کند.

از این رو ساختار هر سازمان باید همزمان با تغییر در تعیین کنندگان آن (مانند ماموریت هدف استراتژی تکنولوژی و …) و همراه با تغییرات محیطی بازبینی و طراحی شود.

بر این اساس و با عنایت به الزام مقرر در مصوبه الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌ها و ساماندهی مجدد مناطق تعیین تکلیف شده و در ماده ۱۲ مصوبه برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰.۲۵۲۰.۳۲۰۶۱ در تاریخ ۲ بهمن ۹۷ باز طراحی کلان ساختار سازمانی در سطح ستاد مناطق نواحی سازمان‌ها و شرکت‌ها در دستور کار معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورا قرار گرفته است.

لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران

بدین وسیله لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری به همراه نمودار کلان برای سیر مراحل تصویب در شورای اسلامی شهر تهران تقدیم می‌شود.

ماده واحده- در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌ها و ساماندهی مجدد مناطق شهرداری تهران وبه منظور افزایش بهره‌وری سازمانی شهرداری تهران و حذف تداخل وظایف و فعالیت‌های امور عمومی و تخصصی، اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران با رعایت مفاد ذیل اجرا می‌شود.

الف- معاونت برنامه‌ریزی  توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی با هم ادغام و معاونتی با عنوان توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد می‌شود.

ب- با توجه به تداخل اکثریت وظایف معاونت هماهنگی و امور مناطق با سایر معاونت‌های تخصصی شهرداری تهران معاونت هماهنگی و امور مناطق و واحدهای عمومی و مدیریت تحت نظارت آن از تشکیلات شهرداری حذف می‌شود. وظیفه پیگیری امور و هماهنگی شورای شهرداران در قالب دبیرخانه‌ای ذیل حوزه شهردار تعریف می‌شود.

تبصره- ساختار تفصیلی واحدهای ستادی، معاونت‌ها و مناطق شهرداری به تبع مفاد بند الف و ب این لایحه در چارچوب برنامه پنجساله توسعه شهر تهران بازنگری و اجرا می‌شود.

ج- در خصوص مؤسسات تابعه (سازمان‌ها و شرکت‌ها) شهرداری تهران مطابق مفاد مصوبه اصلاحی اساسنامه نمونه سازمان وابسته به شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰.۲۵۹۵.۲۲۱۲۲ مورخ ۱۲ آبان ۹۸ شورای اسلامی شهر تهران اقدام می‌شود.

بر اساس نموداری که در این لایحه آمده است ابتدا شهردار تهران و در زیر مجموعه آن اداره کل حوزه شهردار،‌مرکز ارتباطات، امور بین‌الملل، دفتر بازرسی ویژه، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، شرکت همشهری، حراست کل شهرداری تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مشاور شهردار در امور ایثارگران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، دبیرخانه شورای شهرداران (مناطق ۲۲ گانهستاد یگان حفاظت شهرداری تهران و مؤسسه علمی کاربردی است.

همچنین شهرداری تهران بر اساس نمودار سازمانی پیشنهادی شامل معاونت مالی واقتصاد شهر، معاونت شهرسازی و معماری، معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت حمل و نقل ترافیک، معاونت فنی عمران، معاونت خدمات شهری و محیط زیست و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی است.

با توجه به اینکه شهرداری تهران بعد از یک سال لایحه اصلاح ساختار را به شورای شهر تهران ارائه کرده است معاونت‌ها را از ۹ به ۷ رساند و در این بین معاونت امور مناطق هم حذف شد.

البته اصلاح ساختار و کاهش معاونت‌ها و سازمان‌ها به منظور چابک سازی شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و همچنین قرار شد معاونت‌ها و سازمان‌های که کار موازی انجام می‌دهند در هم ادغام شود.

 

شورا تصمیم  می گیرد کدام معاونت ها در هم ادغام شوند

 

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در این باره به خبرنگار فارس گفت: فعلا شهرداری لایحه را به شورا ارائه کرده است و این بدان معنا نیست که هر چه در لایحه پیشنهاد شده تصویب شود. شورا باید موضوعات را بررسی و سپس تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان اینکه شوراست که تصمیم می‌گیرد کدام معاونت‌ها در هم ادغام شوند، گفت: لایحه را بررسی و نظر می‌دهیم.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که قبلا اعلام شده معاونت حمل و نقل ترافیک و  معاونت فنی عمران با هم  ادغام می‌شوند، گفت:‌این هم یک پیشنهاد است البته نظر شورا مهم است و باید ببینیم شورا در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد.

 

نمی توان انتظار داشت از فردا همه کارها انجام می شود

 

بر اساس این گزارش بهار آروین رئیس کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید: شهرداری سازمان اجرایی است و نمی‌توان انتظار داشت اگر موضوعی مصوب شود و یا سازمان ومعاونتی حذف شود از فردا بتوان آن را اجرا کرد و این اقدام نیازمند یک کار مطالعاتی و پخته است.

 

تذکرهای پی در پی شورا به خاطر قصور شهرداری در ارسال لایحه

 

سیدحسن رسولی عضو شورای شهر بسیار پیگیر لایحه اصلاح ساختار شهرداری بود و بارها بابت قصور شهرداری در تغییر ارسال لایحه تذکر داد.

سیدحسن رسولی می‌گوید: در آبان سال ۹۷ طرح الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری از ۹ سطح به حداکثر ۶ سطح سازمانی و حذف پست‌های قائم مقام‌ جانشین، مشاور در تمام واحدهای ستادی، مناطق سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با ۱۶ امضا تقدیم هیأت رئیسه شد و در نهایت در دی ماه طرح با عنوان الزام شهرداری به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری و سازمان‌های و شرکت‌های تابعه و ساماندهی مجدد مناطق شهرداری تهران در شورای اسلامی شهر تهران مصوب شد.

بر اساس این گزارش پس از کش و قو‌س‌های فراوان لایحه اصلاح ساختار شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران رسید اما در این لایحه فقط دو معاونت حذف و معاونت جدیدی به اسم توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد و معاونت امور مناطق  هم به زیر مجموعه شهردار واگذار شد.هنوز معلوم نیست اعضای شورای شهر قرار است چه تصمیمی برای این لایحه می‌گیرند. این در حالی است که هنوز در بسیاری از سازمان ها معاونت‌ها و شرکت‌های شهرداری کارهای موازی انجام می‌شود که در لایحه اصلاح ساختار به آن توجهی نشده است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن