شورای شهرصفحه اصلی

محسن هاشمی: عدم وجود درآمد پایدار موجب اقدامات غیرقانونی در شهرداری‌ها شده است

رئیس شورای شهر تهران گفت: عدم وجود درآمد پایدار در شهرها موجب شده اقدامات غیرقانونی در شهرداری افزایش یابد.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش شوراآنلاین، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در جلسه بررسی مشکلات و معضلات شهرستان شمیرانات که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، در انتقاد به فرماندار شهرستان شمیرانات اظهار داشت: مردم فشار زیادی را از لحاظ اقتصادی تحمل می‌کنند و مقصر این وضعیت را از مسئولان می‌دانند، البته ما مسئولان مشکلات را تقصیر استکبار جهانی می‌دانیم. با توجه به مشکلاتی که مردم دارند، خوششان نمی‌آید که ما از خود تعریف کنیم و در جلسه‌ای از خودمان تقدیر کنیم.

هاشمی بیان داشت: ساختار نظام جمهوری اسلامی در قانون آمده است که به صورت زنجیره‌ای از رهبری تا شورایاری که آخرین زنجیره است مشخص و وظایف هر کدام نیز تعیین شده است.

رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: این تعارض و تداخل مسئولیت‌ها منافع بخشی دارد و هر کدام از ما از بخش دیگری گله می‌کنیم.

وی ادامه داد: دولت گله می‌کند که اختیار ندارد و دخالت‌ در کار دولت می‌شود. مجلس می‌گوید قانون می‌نویسم و دولت به درستی آن را اجرا نمی‌کند و ما اعضای شورای شهر نیز اعلام می‌کنیم که ۲۵ مورد اختیارات به شوراها و شهرداری‌ها بر اساس قانون داده شده که یک‌سوم آن نیز در اختیار شورا و شهرداری نیست. متاسفانه این تعارض‌ها در کشور زیاد است و مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

هاشمی تصریح کرد: نباید مشکلات را گردن یکدیگر بیندازیم و زیاد سیاه‌نمایی کنیم. جلسه‌ای که امروز با شورای شهر تهران برگزار شد، جلسه‌ای بود که دستورکار مشخصی نداشت.

رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: از نظر کشوری وظایف کاملا مشخص شده است، ولی در این جلسه طوری صحبت می‌کردیم که انگار مقابل شما مسئولان اجرایی کشور نشسته‌اند و می‌توانند از طریق شورای شهر مشکلات را حل کنند.

وی ادامه داد: توقع آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این است که شهر تهران به بخش آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کمک کند و در قانون نیز آمده است که پلیس، اداره آب، اداره برق، آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحت مدیریت یکپارچه شهری اداره شوند، ولی متاسفانه وزارت کشور مانع واگذاری اختیارات به شهرهاست و از سوی دیگر فرمانداری‌ها و دیگر بخش‌ها نیز توقع کمک دارند.

هاشمی یادآور شد: عدم وجود درآمد پایدار در شهرها موجب شده اقدامات غیرقانونی در شهرداری افزایش یابد.

رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: اکثر شهرهای ما با عوارض خلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ ارتزاق می‌کنند. در تهران نیز درآمدهای کاذب برای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ‌مقیاس در نظر گرفته شده که یکی از آنها نیز اطلس‌مال است که این پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای تامین منابع مالی یکی از پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ شهری ایجاد شد.

وی افزود: نمی‌شود تا ابد در شهر قانون‌فروشی کرد و پول درآورد و بر اساس آن شهر را اداره کرد. باید ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری پایدار باشد و مابقی نیز با مشارکت مردم تامین شود.

هاشمی با اشاره به اینکه تهران دارای طرح تفصیلی است، گفت: ما جلوی ساخت و ساز در باغ را گرفته‌ایم و یک متر بالاتر از طرح تفصیلی مجوز نمی‌دهیم و هیچ جای تهران قانون‌فروشی نمی‌شود، از سوی دیگر در حال حاضر ۱۲۰ هزار نفر در شهر تهران کار می‌کنند که باید حقوق آنها تامین شود.

رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: وزارت کشور، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها وظایف شهرداری را بر اساس قانون به صورت دقیق مشخص کنند و دولت نیز به سیاست‌های کلان بپردازد.

وی خاطرنشان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه در منطقه یک تهران وضعیت آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خوب نیست، تقصیر استانداری و فرمانداری است، نه شهرداری تهران.

هاشمی افزود:‌ ما در دوره‌های گذشته نباید بعضی از پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را اجرایی می‌کردیم و باید به حمل و نقل عمومی می‌پرداختیم، البته وضع آنقدر که فرماندار شمیرانات گفت بد نیست و نباید اینقدر سیاه‌نمایی کنیم. اگر هم اینقدر بد است، ما دیگر نباید پشت این میزها بنشینیم و باید برویم تا افراد دیگر جایگزین شود و بهتر اداره کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا