اجتماعی و فرهنگی

صدور احکام افزایش حقوق و مزایای کارمندان ثابت و رسمی شهرداری تهران 

به گزارش شوراآنلاین، با توجه به تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ – ۳۱/۱/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، درخصوص پرداخت حقوق مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته از ابتدای سال ۱۳۹۸ و موضوع تغییر ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت در سال۱۳۹۸ از ۱۷۹۷ به ۲۱۲۰، احکام افزایش و حقوق و مزایای کارمندان ثابت شهرداری تهران تهیه، صادر و در میز کار الکترونیکی کارکنان قرار گرفته است و کلیه همکاران قادر به چاپ و دریافت حکم کارگزینی خود هستند.

از آنجایی که در سال۱۳۹۸هیأت محترم وزیران در مصوبه خود علاوه بر استفاده از تفاوت ناشی از”ضریب تعدیل” سال گذشته دو آیتم حقوقی با عناوین  تفاوت بند(ی) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تفاوت جزء یک بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه، را تصویب و ابلاغ کرده است که از ابتدای تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی این موضوع سابقه نداشته است لذا همکاران محترم شهرداری تهران با سوالاتی مواجه شده اند. نکاتی که در ادامه می آید توضیحاتی است که اغلب سوالات مشترک همکاران را پاسخ می گوید. خواهشمند است همکاران محترم مطالعه و چنانچه سوالات دیگری مطرح باشد مجدداً توضیح لازم ارائه خواهد شود.


۱- تفاوت حداقل حقوق براساس جمع آیتم های حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوق العاده شغل و فوق العاده شغل ارزشیابی سالیانه و در مقایسه با رقم حداقل حقوق ۸.۴۵۰.۰۰۰ ریال  است که هیأت محترم وزیران تصویب  و ابلاغ نموده است . بر این اساس رقم تفاوت حداقل حقوق در سال های مختلف و نیز افراد و احکام مختلف، متفاوت خواهد بود. این تفاوت ناشی از رقم مصوب هیأت محترم وزیران و نیز جمع آیتم های فوق الاشاره هر فرد خواهد بود.

۲- حداقل حقوق در سال۱۳۹۷مبلغ ۷.۱۶۱.۰۰۰ ریال و در سال  ۱۳۹۸ معادل  ۰۰۰/۴۵۰/۸ ریال به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. در نتیجه ممکن است در سال۱۳۹۷ و ۱۳۹۸تفاوت حداقل حقوق وجود داشته باشد و یا نداشته باشد و یا رقم ریالی آن با افزایش یا کاهش مواجه شود.


۳- فوق العاده شغل ارزشیابی سالیانه، صرفاً به تعداد  ۲۰ درصد کارمندان ثابت و رسمی و براساس نمرات ارزشیابی تعلق می گیرد و به صورت موقت و یک ساله است. بدین ترتیب فوق العاده شغل ارزشیابی سالیانه تعداد  ۱۰%  از کارمندان ثابت معادل ۲۰% و برای تعداد  ۱۰% دوم کارمندان معادل ۱۰ درصد و برای تعداد  ۸۰% باقیمانده صفر درصد خواهد بود. در نتیجه ممکن است در یک سال پرداخت شود و در سال دیگر پرداخت نگردد و یا در یک سال ۲۰% و در سال دیگر ۱۰% باشد.


۴- ضمناً باید توجه داشت فوق العاده شغل ارزشیـابی سالیانه در محاسبات سایر آیتم های حقوق و مزایا از قبیل تفاوت بند (ی) ، تفاوت جزء یک، حق جذب، شرایط محیط کار، فوق العاده ویژه کارشناسی نیز مؤثر است و این موضوع جمع حقوق ومزایا را دچار تغییر بیشتری خواهد کرد.


۵-با توجه به تصویب نامه هیأت محترم وزیران و پیش بینی حداقل افزایش حقوق و مزایا به میزان ۰۰۰/۴۰۰/۴ ریال، بنابر این افزایش حقوقی کلیه کارکنان از ۰۰۰/۴۰۰/۴ ریال به بالا خواهد بود و با توجه به آیتم های حقوقی و شرایط کارگزینی فردی هریک از پرسنل  است، بر همین اساس افزایش حقوق هیچ یک از کارکنان شبیه به هم نخواهد بود،لذا مقایسه در این رابطه مفهوم ندارد.

۶- کلیه احکام کارگزینی که تاریخ اجرای آن از ۱/۱/۱۳۹۸به بعد است نیاز به تهیه حکم اصلاحیه دارد و به مرور تهیه و صادر خواهد شود. برای مثال همکار محترمی که حکم بر قراری فوق العاده ویژه کارشناسی ارشد  با تاریخ اجرای ۱/۲/۱۳۹۸و یا حکم استخدام قطعی با تاریخ اجرای ۱۵/۲/۱۳۹۸و یا حکم ارائه مدرک تحصیلی با تاریخ اجرای ۱۶/۳/۱۳۹۸ داشته است علاوه بر حکم افزایش حقوق و مزایای ۱/۱/۱۳۹۸به حکم اصلاحیه بر قراری فوق العاده ویژه کارشناسی ارشد ، اصلاحیه استخدام قطعی، اصلاحیه ارائه مدرک تحصیلی نیاز دارد که با توجه به تنظیمات سامانه جامع منابع انسانی به مرور در دست تهیه می باشد. 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا